Compliance, Ethics & Sustainability Voorheen tijdschrift voor Compliance 2024 nr. 2

Risicomanagement en compliance met de Wwft: Rupsje-nooit-genoeg?

Mr. drs. J.S.T. Tiemstra RA1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bepaalt dat deze wet 'risicogebaseerd' moet worden nageleefd. Dit begrip wordt in het algemeen spraakgebruik wel omschreven als: minder onderzoek waar het kan en meer waar het moet. In de Wwft wordt 'risicogebaseerd' niet verder gedefinieerd. Het wordt tot op zekere hoogte slechts in algemene termen afgebakend, ook door toezichthouders. Het is daarmee een open norm.
Bij het streven naar compliance met de Wwft moet het risicomanagement bij het risicogebaseerd naleven van deze wet niet alleen proberen in te schatten wat de toetsingscriteria van de bestuursrechtelijke handhavers van de Wwft zullen blijken te zijn, zij moet ook rekening houden met de mogelijkheid dat het OM van mening is dat bepaalde in de Wet economische delicten (Wed) genoemde artikelen van de Wwft niet worden nageleefd en er daarom sprake is van een strafrechtelijke<...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Het wettelijke kader voor compliance met de Wwft

2. Gesloten en Open normen: Implicaties voor Risicomanagement en Compliance

3. Toezicht op resultaats- respectievelijk inspanningsverplichtingen

4. Gesloten en open normen in de Wwft

5. Risicogebaseerde naleving en handhaving: relevantie voor zowel gesloten als open normen?

6. Onzekerheid over afbakening van risico-tolerantie bij open normen

7. Risicomanagement bij Wwft is (nog) niet volledig 'business as usual'

8. Dilemma's voor bestuurders en corporate governance

9. Nog geen 'common understanding'

10. ´Toezichtsconvenant´ als mogelijke oplossing?

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
Mr. drs. J.S.T. Tiemstra RA1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/18140

Gerelateerde inhoud

Vrij gevonden op trefwoorden:

effectiviteit compliance, Wwft, financieel-economische criminaliteit, transaction monitoring, belangenafweging, verdachte transacties, DNB, risk assesment, risk-based approach, risicoanalyse, risicobereidheid

Verder in 2024 nr.2

 Anticipation or obsoletion: implications of emerging technologies on risk management

   If an organization is not able to thrive, let alone survive, no other stated objective or lofty goal matters. You cannot offer the best coffee or media entertainment experience if you...

 CPS Safety & Security risk management: More data, better decisions?

In the context of the plethora of (further) emerging big data (BD) and artificial intelligence (AI) possibilities, the authors investigate the potential for safety and security (S&S) risk manag...

 De integriteit van integriteitsprogramma's: een evaluatief kader

0.1. Het meeste onderzoek naar de kwaliteit van integriteitsprogramma's is gericht op de implementatie en op de effectiviteit van integriteitsmaatregelen. Ik kies hier voor een andere benadering op...

 Risicogebaseerde compliance & integriteit

Neemt uw organisatie bewust risico's ten aanzien van integriteit en naleving van wet- en regelgeving? Of is dit onbewust? Als adviesbureau op het gebied van risicomanagement en compliance zien wij ...

 Enhancing Regulatory Compliance and Gaining Competitive Advantage: the Key to Prioritizing Third Party Risk Management for Companies with a Global Footprint

Regulatory changes, shareholder and customer demands, as well as the increasing cost of potential non-compliance are driving companies to prioritize third party risk management (hereinafter: "TPRM"...

 Editorial

The theme of this edition of Compliance, Ethics & Sustainability ('CES') is Risk Management. The operating environment of companies and organizations is becoming more complex and is changing qu...

 Integrating Compliance and Risk Management Strategies for Organisational Resilience

As the significance and understanding of compliance continues to grow with compliance now positioned as a strategic partner within organisations, the relationship between a business' risk managemen...

 'Risicomanagement zonder de juiste bedrijfscultuur is waardeloos'

Goed risicomanagement draait om het beheren van risico's én het creëren van kansen. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur, zegt voormalig advocaat Sietze Hepkema in gesprek met het...

 Een morele weegschaal bij goed-goed dilemma’s in de bestuurskamers

Het maken van keuzes bij tegenstrijdige belangen en conflicterende morele normen Bij besluitvorming in de bestuurskamers is het essentieel dat bestuurders en commissarissen streven naar het beharti...

 Navigating Global Compliance Landscape: Insights and Strategies

The emergence of a rapidly changing business environment, marked by increased public policy and regulatory activity, is putting pressure on companies everywhere. The potential consequences of non-c...