Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming

Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht

2022 nr. 1

Redactie

Hoofdredactie

mr. A. B. Vissers
mr. A.E. van der Wal

Redactie

mr. H. J. Bisscheroux
mr. drs. M.J. Blotwijk
mr. R. de Bree
mr. drs. S.R. van Breukelen
mr. T. Felix
mr. A.A. van Gelder
mr. dr. A.R. Hartmann
mr. L.E.G. van der Hut
mr. R.P.A. Kraaijeveld LL.M
mr. M.A. Loenen
mr. E.D.H. Nanninga
mr. A.S.M.L. Prompers
mr. R.J.M. de Rijck
mr. J.S. Roepnarain
mr. G.P. Roth
Mr. B.J. Schmitz
mr. A. E. Wilbrink
mr. dr. E. M. Witjens
mr. dr. M.T. van der Wulp

Vaste medewerkers

mr. L.A. Van Bavel
mr. L.J. Bergsma
mr. K.M.G. Demandt
mr. F.A. Dudok van Heel
mr. J.G. Geertsma
mr. R.J.F. ten Ham
mr. S.D. de Jong
mr. D.J.E. de Kruif
mr. drs. L.J. Leijten
mr. T.S.E. van Nispen
mr. O.S. Pluimer

Redactiesecretaris(sen)

mr. L.M. Hermans

Inleiding

Onder de wapenen: sanctieverordeningen

mr. R. van der Hoeven1

"Sanctierecht", zo luidt een deel van de naam van dit tijdschrift. Daarmee wordt bedoeld het hele arsenaal aan handhavende en bestraffende regels waarmee de (ondernemende) burger kan worden geconfronteerd. Een niche in dat palet van bestraffende regels wordt gevormd door zogenaamde "sanctieregels". Dit zijn financiële en economische geboden of verboden die in rechtstreeks van toepassing zijnde verordeningen worden opgelegd teneinde gesanctioneerde personen of bedrijven economisch of militair te treffen en zo het betreffende land te straffen voor acties die volgens de landen die de v... ...lees meer

Artikel

Het Blocking Statute en een beroep op overmacht bij naleving Amerikaanse sanc...

mr. F. Mattheijer1

De EU heeft middels het zogenoemde Blocking Statute, dat onder meer de naleving van bepaalde Amerikaanse sanctiewetgeving door EU-partijen verbiedt, een halt willen toeroepen aan de effecten van die wetgeving binnen de EU. In dit artikel wordt betoogd dat het Blocking Statute het probleem van die effecten niet oplost en dat een onderneming die het Blocking Statute naleeft kan worden geconfronteerd met torenhoge Amerikaanse boetes. De dreiging van die boetes kan onder omstandigheden een zodanige impact hebben op de onderneming en haar personeel, dat de strafsluitingsgrond overmacht in bee... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Doorzoeking van data waar verschoningsrechtmateriaal in zit: EHRM vergt duide...

Mr. Y.E.A. Buruma en mr. R. de Bree1

Annotatie bij Europees Hof voor de Rechten van de Mens 16 november 2021, ECLI:CE:ECHR:2021:1116JUD000069819 1. Zaak De zaak draait om een Estse advocaat Särgava die als verdachte werd aangemerkt in een onderzoek naar een criminele organisatie die zich bezig zou (hebben)  (ge)houden met witwassen. Särgava zou typische consiglieri activiteiten hebben verricht, als het opstellen van (juridische) documenten, het drijven van aan de criminele organisatie gelieerde ondernemingen e.d. Tijdens het strafrechtelijk onderzoek hebben (ook) bij en mede in h... abonneren of dit artikel kopen.

Annotatie bij Hoge Raad 23 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1701 en Parket bi...

mr. dr. M.T. van der Wulp en C.G.J. van Olst1

In een strafzaak tegen een betaaldienstverlener zonder vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB) speelde de vraag of sprake is geweest van het een "gewoonte" maken van het strafbare feit (uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener zonder vergunning). De Hoge Raad legt hierbij het begrip "gewoonte" als strafverzwaringsgrond in verband met uitoefening van het bedrijf van betaaldienstverlener zonder vergunning uit. Daarnaast is de Hoge Raad ingegaan op de vraag of sprake is van het uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener. De samenhan... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

  Economisch strafrecht arbeidsomstandigheden Deze rubriek wordt verzorgd door mr. F.A. Dudok van Heel Rechtbank Oost-Brabant, 14 december 2021, ECLI:NL:RBOBR:2021:6468 De Rechtbank Oost-Brabant heeft een Maastrichts sloopbedrijf veroordeeld wegens overtreding van artikel 32 van de Arbeidsomstandighedenwet en dood door schuld. De strafzaak betrof een dodelijk ongeval waarbij een werknemer van het bedrijf op 13 juni 2018 is komen te overlijden nadat op een bouwlocatie de liftschacht waarin hij werkzaamheden verrich... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS