Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2022 nr. 4

Een Legalisatieprogramma PAS-meldingen maakt nog geen zomer

mr. dr. R.H.W. Frins en mr. R.P.C.M. van Wel1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

 

Het is inmiddels bijna drie jaar geleden dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) haar alom bekende uitspraak over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) deed.2 In die uitspraak oordeelde de Afdeling dat de passende beoordeling die aan het PAS ten grondslag lag niet voldeed aan de eisen die art. 6 Habitatrichtlijn (hierna: Hrl) daaraan stelt. Deze passende beoordeling vormde niet alleen de onderbouwing voor het toedelen van ontwikkelingsruimte aan natuurvergunningen, maar ook voor de ten tijde van het PAS geldende drempel- en grenswaarde.3 Vandaar dat de Afdeling de artikelen waar deze 'vergunningvrijstellingen' uit volgden onverbindend heeft verklaard.4 Zoals de Afdeling in de PAS-uitspraak opmerkte betekent dit dat ervan moet worden uitgegaan dat er geen grens- en drempelwaarde heeft gegolden, zodat activiteiten die op grond van de 'vergunningvrijstellingen' zijn gerealise...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Het juridisch kader met betrekking tot PAS-meldingen

2. Het Legalisatieprogramma nader beschouwd

2.1. Inleiding

2.2. Bronmaatregelen

2.3. Het legalisatieproces

2.3.1. Het verificatieproces

2.3.2. Wel of geen vergunningplicht?

2.4. Prioritering

2.5. Verhouding met het programma stikstofreductie en natuurverbetering

3. Jurisprudentie over handhavingsverzoeken met betrekking tot gemelde activiteiten

4. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. R.H.W. Frins en mr. R.P.C.M. van Wel1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/17203

Gerelateerde inhoud

Vrij gevonden op trefwoorden:

Legalisatieprogramma PAS-meldingen, Stikstofproblematiek, Beginselplicht tot handhaving

Verder in 2022 nr.4

 'Scheurt grasland om de voedselvoorziening van het Nederlandsche Volk te verzekeren'

Overpeinzingen naar aanleiding van een nieuwe Europese oorlog Oorlog in Europa. Wat tot voor kort ondenkbaar leek, is nu realiteit. De oorlog in Oekraïne heeft onvermijdelijk gevolgen voor de landb...

 Stikstofcrises

Er zijn drie stikstofcrises: de eerste crisis (de acute[1]) is veroorzaakt door de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2019.[2]  Met deze uitspraak ...

 Een Legalisatieprogramma PAS-meldingen maakt nog geen zomer

  Het is inmiddels bijna drie jaar geleden dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) haar alom bekende uitspraak over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) deed.[2]...

 Wetgeving, literatuur en rechtspraak

Zakelijke rechten Verjaring Beroep op bevrijdende verjaring klein landbouwperceel. Er kan volgens het Hof niet gesproken worden van bezit van perceel [sectienummer 2] door [appellant] en zijn rec...

 Aankondigingen

Alles Over Pacht 2022 (3-daagse cursus)   (Herhaling cursus april 2022)   Het Nederlandse pachtrecht blijft de gemoederen bezighouden. Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een unieke, i...