Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2022 nr. 4

Wetgeving, literatuur en rechtspraak

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Zakelijke rechten

Verjaring

Beroep op bevrijdende verjaring klein landbouwperceel. Er kan volgens het Hof niet gesproken worden van bezit van perceel [sectienummer 2] door [appellant] en zijn rechtsvoorgangers nadat het perceel door Rijkswaterstaat in verband met de aanleg van de A58 door onteigening was verworven. Of Rijkswaterstaat en later de gemeente al dan niet iets met het perceel hebben gedaan is in dit verband niet relevant. Het staat de eigenaar van een perceel vrij dit aan te wenden op de wijze die hem goeddunkt, met inbegrip van het niet gebruiken ervan. In het midden kan blijven of, sinds wanneer en welke mate [appellant] en zijn rechtsvoorgangers op het perceel producten hebben verbouwd en het perceel hebben onderhouden, aangezien het onder deze specifieke omstandigheden gaat om op zichzelf staande feitelijke handelingen die in ieder geval niet de conclusie rechtvaardigen dat sprake is van inbezitneming. Voor de opgave aan de RVO ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Zakelijke rechten

Ruimtelijke Ordening

Beheer landelijk gebied

Marktordening

Dieren

Planten

Producten

Milieurecht

Diversen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/17206

Verder in 2022 nr.4

 'Scheurt grasland om de voedselvoorziening van het Nederlandsche Volk te verzekeren'

Overpeinzingen naar aanleiding van een nieuwe Europese oorlog Oorlog in Europa. Wat tot voor kort ondenkbaar leek, is nu realiteit. De oorlog in Oekraïne heeft onvermijdelijk gevolgen voor de landb...

 Stikstofcrises

Er zijn drie stikstofcrises: de eerste crisis (de acute[1]) is veroorzaakt door de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2019.[2]  Met deze uitspraak ...

 Een Legalisatieprogramma PAS-meldingen maakt nog geen zomer

  Het is inmiddels bijna drie jaar geleden dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) haar alom bekende uitspraak over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) deed.[2]...

 Wetgeving, literatuur en rechtspraak

Zakelijke rechten Verjaring Beroep op bevrijdende verjaring klein landbouwperceel. Er kan volgens het Hof niet gesproken worden van bezit van perceel [sectienummer 2] door [appellant] en zijn rec...

 Aankondigingen

Alles Over Pacht 2022 (3-daagse cursus)   (Herhaling cursus april 2022)   Het Nederlandse pachtrecht blijft de gemoederen bezighouden. Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een unieke, i...