Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2022 nr. 4

'Scheurt grasland om de voedselvoorziening van het Nederlandsche Volk te verzekeren'

mr. W.L. Valk1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Overpeinzingen naar aanleiding van een nieuwe Europese oorlog

Oorlog in Europa. Wat tot voor kort ondenkbaar leek, is nu realiteit. De oorlog in Oekraïne heeft onvermijdelijk gevolgen voor de landbouw en potentieel ook voor het denken over landbouw en de rol van het agrarisch recht. Ervan uitgaande dat de oorlog tot Oekraïne beperkt blijft, is voedselschaarste (in absolute zin) niet te verwachten. Wel een ernstige ontregeling van de gewone marktverhoudingen. Naar verwachting zullen vooral diverse Afrikaanse landen dat gaan voelen, omdat men graan en andere essentiële producten eenvoudig niet meer zal kunnen betalen. Dáár dreigt dus honger; internationale voedselhulp is voor Afrika straks van levensbelang. De situatie in West-Europa is en blijft naar verwachting wezenlijk anders. Voedsel zal duurder worden, met als gevolg een wezenlijke toename van de inflatie. Het is ook niet onmogelijk dat die inflatie tot een recessie zal leiden, maar daarmee i...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Overpeinzingen naar aanleiding van een nieuwe Europese oorlog

1. Inleiding

2. Nu voorziene gevolgen van de oorlog in Oekraïne

3. De eerste aanpassingen van nationaal en EU-beleid

4. De voedselvoorziening tijdens de bezettingsjaren

5. De voedselvoorziening nu

6. Voedselvoorziening en pacht

7. Voedselvoorziening en de prijs van landbouwgrond

8. De actualiteit van voedselvoorziening als motief

9. Tot slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. W.L. Valk1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/17202

Verder in 2022 nr.4

 'Scheurt grasland om de voedselvoorziening van het Nederlandsche Volk te verzekeren'

Overpeinzingen naar aanleiding van een nieuwe Europese oorlog Oorlog in Europa. Wat tot voor kort ondenkbaar leek, is nu realiteit. De oorlog in Oekraïne heeft onvermijdelijk gevolgen voor de landb...

 Stikstofcrises

Er zijn drie stikstofcrises: de eerste crisis (de acute[1]) is veroorzaakt door de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2019.[2]  Met deze uitspraak ...

 Een Legalisatieprogramma PAS-meldingen maakt nog geen zomer

  Het is inmiddels bijna drie jaar geleden dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) haar alom bekende uitspraak over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) deed.[2]...

 Wetgeving, literatuur en rechtspraak

Zakelijke rechten Verjaring Beroep op bevrijdende verjaring klein landbouwperceel. Er kan volgens het Hof niet gesproken worden van bezit van perceel [sectienummer 2] door [appellant] en zijn rec...

 Aankondigingen

Alles Over Pacht 2022 (3-daagse cursus)   (Herhaling cursus april 2022)   Het Nederlandse pachtrecht blijft de gemoederen bezighouden. Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een unieke, i...