TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2022 nr. 2

Over uitleg en kwalificatie: het relatief gewicht van de contractstekst

mr. E.F. Grosheide en mr. N.M.Q. van der Neut1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Werkenden en werkverschaffers zijn er in allerlei soorten. Niet iedere werkende is zwak, afhankelijk en lijdzaam. En niet elke werkverschaffer is sterk, vermogend en strategisch. Titel 7.10 BW bepaalt dwingendrechtelijk wanneer een overeenkomst een arbeidsovereenkomst is. Betekent dit dat de initiële afspraken, waaronder de contractstekst, ondergeschikt zijn aan de wijze waarop partijen aan de overeenkomst uitvoering hebben gegeven? Bij de uitleg van de rechtsverhouding gaat het om het achterhalen van de daadwerkelijke gemeenschappelijke partijbedoeling en het wederzijds gerechtvaardigd vertrouwen. Een overeenkomst van opdracht waar partijen uitvoerig over hebben onderhandeld, zal in de regel anders moeten worden gewaardeerd dan een niet-onderhandelbare modelovereenkomst. In deze bijdrage laten wij zien dat bij het uitleggen van de rechtsverhouding in het kader van een kwalificatiegeschil, het gewicht van de contractstekst – net als de feitelijke uitvoering – relatief is.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Uitleggen in kwalificatiegeschillen: het algemeen verbintenisrechtelijke kader

3. De contractstekst

3.1. Uitleg contra proferentem

3.2. Voorrang van individuele bedingen

4. Het kader voor de waardering van verklaringen en gedragingen

5. De hoedanigheid van partijen

6. Wilsverklaringen en het gerechtvaardigd vertrouwen in context

6.1. Scenario 1: de contractstekst als schijnhandeling

6.2. Scenario 2: uitonderhandelde contracten tussen gelijkwaardige partijen

6.3. Scenario 3: niet-onderhandelde contracten tussen ongelijkwaardige partijen

7. Afronding en terugblik

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. E.F. Grosheide en mr. N.M.Q. van der Neut1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/17214

Verder in 2022 nr.2

 Wake up! Groenarbeidsrecht daagt ons uit

Welcome to the roaring twenties. De jaren '20 van de 21e eeuw zijn allesbehalve een rustig bezit: een wereldwijde pandemie (Covid-19-virus) stelde het arbeidsrecht enorm op de proef. De regeling we...

 De rol van het EU sociaal acquis bij de Europese regulering van Artificiële Intelligentie

Deze bijdrage bevat een beschouwing over de op 21 april 2021 voorgestelde AI-Verordening. Ingegaan wordt op de mogelijke implicaties van dit voorstel voor het EU sociaal acquis. Ik ga in op de inbe...

 Over uitleg en kwalificatie: het relatief gewicht van de contractstekst

Werkenden en werkverschaffers zijn er in allerlei soorten. Niet iedere werkende is zwak, afhankelijk en lijdzaam. En niet elke werkverschaffer is sterk, vermogend en strategisch. Titel 7.10 BW bepa...