TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2022 nr. 2

De rol van het EU sociaal acquis bij de Europese regulering van Artificiële Intelligentie

dr. mr. M. Kullmann1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Deze bijdrage bevat een beschouwing over de op 21 april 2021 voorgestelde AI-Verordening. Ingegaan wordt op de mogelijke implicaties van dit voorstel voor het EU sociaal acquis. Ik ga in op de inbedding van het voorstel in een reeks van gerelateerde EU-voorstellen. Vervolgens zal ik het toepassingsbereik van de AI-Verordening schetsen en een aantal begrippen voorstellen en ingaan op de voorwaarden waaraan AI-systemen die met oog op de werving en selectie, de matching van vraag en aanbod, het bepalen van loon dan wel of iemand een promotie krijgt worden ingezet moeten voldoen.

1. Inleiding

Wij leven in een informatietijdperk waarin steeds meer informatie heel snel kan worden verwerkt. Deze toegenomen informatiecapaciteit van machines heeft elk denkbaar aspect van de arbeidsverhouding veranderd, waaronder het zoeken naar werk en het vinden van de juiste kandidaten voor een baan,2 het automatiseren van productieprocessen waarbij werkenden na...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. De AI-Verordening: doel en context

3. Toepassingsbereik van de AI-Verordening op algoritmisch management

3.1. Belangrijke definities: AI-systemen, aanbieders en gebruikers

3.1.1. AI-systemen

3.1.2. Aanbieders van AI-systemen

3.1.3. Gebruikers van AI-systemen

3.2. AI-systemen die (de rechtspositie van) werkenden beïnvloeden: systemen met een hoog risico

4. Enkele kritische kanttekeningen op de AI-Verordening

4.1. 'Beoogd doel' en 'redelijkerwijs te voorzien misbruik' van een AI-systeem

4.2. Wat zijn de rechten van de eindgebruikers?

4.2.1. Grondrechtelijk impact assessment van AI-systemen

4.2.2. Handhavingsmogelijkheid door eindgebruikers

4.3. Conformiteitsbeoordeling door aanbieders en ex post monitoring van AI-systemen

4.3.1. Conformiteitsbeoordeling

4.3.2. Toezicht na het in de handel brengen van het AI-systeem

5. Slotbeschouwing

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
dr. mr. M. Kullmann1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/17213

Verder in 2022 nr.2

 Wake up! Groenarbeidsrecht daagt ons uit

Welcome to the roaring twenties. De jaren '20 van de 21e eeuw zijn allesbehalve een rustig bezit: een wereldwijde pandemie (Covid-19-virus) stelde het arbeidsrecht enorm op de proef. De regeling we...

 De rol van het EU sociaal acquis bij de Europese regulering van Artificiële Intelligentie

Deze bijdrage bevat een beschouwing over de op 21 april 2021 voorgestelde AI-Verordening. Ingegaan wordt op de mogelijke implicaties van dit voorstel voor het EU sociaal acquis. Ik ga in op de inbe...

 Over uitleg en kwalificatie: het relatief gewicht van de contractstekst

Werkenden en werkverschaffers zijn er in allerlei soorten. Niet iedere werkende is zwak, afhankelijk en lijdzaam. En niet elke werkverschaffer is sterk, vermogend en strategisch. Titel 7.10 BW bepa...