TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2022 nr. 2

Wake up! Groenarbeidsrecht daagt ons uit

prof. mr. A.R. Houweling1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Welcome to the roaring twenties. De jaren '20 van de 21e eeuw zijn allesbehalve een rustig bezit: een wereldwijde pandemie (Covid-19-virus) stelde het arbeidsrecht enorm op de proef. De regeling werktijdverkorting dreigde vast te lopen en met kunst-en-vliegwerk werd een tamelijk succesvolle loonsubsidie ontwikkeld (de NOW).2 Terwijl de laatste Covid-maatregelen werden opgeheven in het voorjaar van 2022, zorgt een oorlog aan de oostgrens van Europa (mede) voor ongekende prijsstijgingen van energie en voedsel, waardoor koopkracht verloren dreigde te gaan. Werkgevers werden opgeroepen om daar waar mogelijk lonen harder te laten stijgen om inflatie binnen de perken te houden.3 In verschillende bijdragen is aangetoond dat het arbeidsrecht in tijden van nood best goed functioneert, althans het institutioneel stelsel veelal is toegerust om tijdelijke crises op te vangen.4 De vraag is of dit ook geldt voor één van de grootste uitdagingen van deze eeuw: de groent...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. mr. A.R. Houweling1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/17212

Verder in 2022 nr.2

 Wake up! Groenarbeidsrecht daagt ons uit

Welcome to the roaring twenties. De jaren '20 van de 21e eeuw zijn allesbehalve een rustig bezit: een wereldwijde pandemie (Covid-19-virus) stelde het arbeidsrecht enorm op de proef. De regeling we...

 De rol van het EU sociaal acquis bij de Europese regulering van Artificiële Intelligentie

Deze bijdrage bevat een beschouwing over de op 21 april 2021 voorgestelde AI-Verordening. Ingegaan wordt op de mogelijke implicaties van dit voorstel voor het EU sociaal acquis. Ik ga in op de inbe...

 Over uitleg en kwalificatie: het relatief gewicht van de contractstekst

Werkenden en werkverschaffers zijn er in allerlei soorten. Niet iedere werkende is zwak, afhankelijk en lijdzaam. En niet elke werkverschaffer is sterk, vermogend en strategisch. Titel 7.10 BW bepa...