TAC

Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context

2022 nr. 2

Redactie

Hoofdredactie

mr. drs. A.M. Helstone

Redactie

mr. dr. J.H. Bennaars
prof. mr. dr. J.H. Even
mr. Y. Harchaoui
mr. dr. N. Zekic
mr. S. Sikkink
prof. dr. O.P. van Vliet
mr. dr. H.H. Voogsgeerd
mr. A. Zwanenburg

Vaste medewerkers

mr. F. Dekker
mr. R.A.A. Duk
mr. K. Janssens
mr. A.L. Mertens
mr. drs. E.H.A. Schram
mr.dr. J.P.H. Zwemmer

Redactiesecretaris(sen)

mr. M. Diepenbach

 

Artikel

Wake up! Groenarbeidsrecht daagt ons uit

prof. mr. A.R. Houweling1

Welcome to the roaring twenties. De jaren '20 van de 21e eeuw zijn allesbehalve een rustig bezit: een wereldwijde pandemie (Covid-19-virus) stelde het arbeidsrecht enorm op de proef. De regeling werktijdverkorting dreigde vast te lopen en met kunst-en-vliegwerk werd een tamelijk succesvolle loonsubsidie ontwikkeld (de NOW).[2] Terwijl de laatste Covid-maatregelen werden opgeheven in het voorjaar van 2022, zorgt een oorlog aan de oostgrens van Europa (mede) voor ongekende prijsstijgingen van energie en voedsel, waardoor koopkracht verloren dreigde te gaan. Werkgevers w... abonneren of dit artikel kopen.

De rol van het EU sociaal acquis bij de Europese regulering van Artificiële I...

dr. mr. M. Kullmann1

Deze bijdrage bevat een beschouwing over de op 21 april 2021 voorgestelde AI-Verordening. Ingegaan wordt op de mogelijke implicaties van dit voorstel voor het EU sociaal acquis. Ik ga in op de inbedding van het voorstel in een reeks van gerelateerde EU-voorstellen. Vervolgens zal ik het toepassingsbereik van de AI-Verordening schetsen en een aantal begrippen voorstellen en ingaan op de voorwaarden waaraan AI-systemen die met oog op de werving en selectie, de matching van vraag en aanbod, het bepalen van loon dan wel of iemand een promotie krijgt worden ingezet moeten voldoen. abonneren of dit artikel kopen.

Over uitleg en kwalificatie: het relatief gewicht van de contractstekst

mr. E.F. Grosheide en mr. N.M.Q. van der Neut1

Werkenden en werkverschaffers zijn er in allerlei soorten. Niet iedere werkende is zwak, afhankelijk en lijdzaam. En niet elke werkverschaffer is sterk, vermogend en strategisch. Titel 7.10 BW bepaalt dwingendrechtelijk wanneer een overeenkomst een arbeidsovereenkomst is. Betekent dit dat de initiële afspraken, waaronder de contractstekst, ondergeschikt zijn aan de wijze waarop partijen aan de overeenkomst uitvoering hebben gegeven? Bij de uitleg van de rechtsverhouding gaat het om het achterhalen van de daadwerkelijke gemeenschappelijke partijbedoeling en het wederzijds gerechtvaardigd ... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Annotatie bij Hof Amsterdam 14 september 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:2836 (Bpf...

mr. J.W. de De Bruin en mr. dr. G.W. van der Voet1

Behoren 'warrior-schepen' tot de Koopvaardij? – Over hoe een te letterlijke uitleg van een werkingssfeerbepaling tot een uitkomst kan leiden die de gemiddelde werkgever niet verwacht Deze bijdrage bevat een kritische bespreking van het arrest van het Hof Amsterdam in de zaak BpfK/Greenpeace van 14 september 2021.[2] Hoewel auteurs voorstander zijn van het instrument van verplichtstelling, illustreert deze uitspraak hoe bedrijfstakpensioenfondsen tegenwoordig proberen alle 'twijfelgevallen' aan te sluiten teneinde eigen aansprakelijkheid te beperken. Kern van het p... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS