Tijdschrift voor Internetrecht 2017 nr. 1

Smart contracts en de Haviltex-norm

mr. drs. J.B. Schmaal en mr. E.M. van Genuchten1

Stel je voor dat een overeenkomst zichzelf uitvoert. Dat service credits bij een uitbestedingsovereenkomst automatisch in mindering worden gebracht op de maandfactuur omdat bepaalde service levels niet gehaald zijn. Of dat de tarieven van een dienstverlener automatisch worden geïndexeerd op basis van een CBS-index omdat er een bepaalde termijn is verstreken en het niveau van dienstverlening niet onder een bepaald niveau is gezakt in de laatste twaalf maanden. Smart contracts maken dit en veel meer mogelijk,

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

in ieder geval in theorie. Het is dan ook niet moeilijk om te begrijpen waarom smart contracts steeds meer in de belangstelling staan. Dit geldt niet alleen voor techneuten en – in toenemende mate – juristen,[2] maar ook voor de overheid. Zo zal het Ministerie van Veiligheid en Justitie in 2017 een verkennend onderzoek starten naar de sociale en juridische gevolgen van blockchain technologie en toepassingen zoals smart contracts.[3]De opkomst van smart contracting is nauw verweven met die van blockchain technologie. In dit artikel gaan wij niet in op de complexe techniek achter blockchain. Het gaat ons om de plaats die een smart contract in het Nederlands recht inneemt en de wijze waarop het Nederlands recht het gebruik van smart contracts beïnvloedt. Na een korte beschrijving van smart contracts beschrijven we de wijze waarop smart contracts verschillen van traditionele overeenkomsten. Dit betreft met name de onveranderlijkheid van de code en de automatische en autonome uitvoering van smart contracts. We signaleren vervolgens dat er sprake is van een discrepantie tussen een smart contract dat naar zijn aard intern gericht is op de uitvoering van de overeenkomst, en een rechtstelsel waarin de omstandigheden van het geval leidend zijn bij de uitleg van deze overeenkomst. Deze discrepantie werken we nader uit aan de hand van de uitlegjurisprudentie. We besluiten met een korte conclusie.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Wat is een smart contract?

2. Overeenkomsten en verschillen met traditionele overeenkomsten

2.1. Onveranderlijkheid

2.2. Automatische nakoming

3. Juridische aspecten

4. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. drs. J.B. Schmaal en mr. E.M. van Genuchten1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/14150

Verder in 2017 nr.1

 Verkiezingen!

Het was een spannende verkiezingsavond, en de formatie zal vast ook nog spannend worden. Maar wat heeft dat te maken met ons mooie tijdschrift, hoor ik u denken. Nou meer dan genoeg volgens mij. O...

 Privacy en blockchain: wanneer is er voor wie privacywerk aan de winkel?

Blockchain is happening, zoveel is duidelijk. In diverse media wordt aandacht besteed aan het onderwerp.[2] Ook in de juridische wereld begint het onderwerp te leven en hebben diverse auteurs ju...

 Smart contracts en de Haviltex-norm

Stel je voor dat een overeenkomst zichzelf uitvoert. Dat service credits bij een uitbestedingsovereenkomst automatisch in mindering worden gebracht op de maandfactuur omdat bepaalde service leve...

 Trends in het internetrecht

Waar gaat het naartoe met het internetrecht? Het vakgebied blijft actueel, hoewel er nog steeds geen goede definitie is te geven van deze term. Nieuwe technologische ontwikkelingen blijven het r...

 Kroniek - Online Overeenkomstenrecht 2014-2016 (deel 2)

Deze kroniek biedt een breed overzicht van de juridische ontwikkelingen op het gebied van het online overeenkomstenrecht aan de hand van de meest recente wet- en regelgevi...

 Opinie - Internationaalrechtelijke aspecten van het wetsvoorstel Computercriminaliteit III

Afgelopen december is het wetsvoorstel Computercriminaliteit III behandeld in de Tweede Kamer. Het is een voorstel met veel aspecten, maar in deze opinie wordt gefocust op de toepassing van opspori...

 Jurisprudentie

1.Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 18 oktober 2016 (Facebookvriend van notaris), ECLI:NL:GHSHE:2016:4685Notarieel recht, Facebook, vriend, onafhankelijkheid notaris, art. 17 wet op het notarisambt, art...