Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2023 nr. 1

Wet markt en overheid gaat op de schop: van misser naar voltreffer?

mr. drs. M.W.J. Jongmans1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In 2011, kort voor inwerkingtreding van de Wet Markt een Overheid2 , schreef ik een kort opinieartikel in het Financieele Dagblad met de titel 'Wet Markt en Overheid misser'.3 Mijn kritiek richtte zich onder meer op de 'algemeenbelanguitzondering' in de wet (art. 25h lid 5 en 6 Mw). Doordat overheden zelf mogen bepalen welke activiteiten plaats vinden in het algemeen belang, was mijn inschatting dat de Wet Markt en Overheid geen zoden aan de dijk zou zetten om de doelstelling van zo gelijk mogelijke concurrentieverhoudingen tussen overheden en bedrijven te verwezenlijken. Op 7 december 2021 heeft de regering een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Markt en Overheid4 ingediend bij de Tweede Kamer. In dit artikel bespreek ik de aanleiding en inhoud van dit wetsvoorstel en bezie ik of met de voorgestelde wijzigingen mijn kritiekpunten uit 2011 van tafel zijn.

1. Wet Markt en Overheid in vogelvlucht

1.1. Doel van de wet

...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Wet Markt en Overheid in vogelvlucht

1.1. Doel van de wet

1.2. Vier gedragsregels

1.3. Algemeenbelanguitzondering

2. Evaluatie van de Wet Markt en Overheid

3. Ontwikkelingen na de Evaluatie

3.1. Wetgever komt in actie

3.2. Bestuursrechter schept kader voor motivering algemeenbelangbesluiten

4. Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet markt en overheid

4.1. Aanscherping regels voor algemeenbelangbesluiten

4.2. Verruiming "inhouse" uitzondering

4.3. Nieuwe uitzondering voor vrijgeven broncode open source software

4.4. Vervallen horizonbepaling

4.5. Inwerkingtreding

5. Van misser naar voltreffer?

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. drs. M.W.J. Jongmans1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/17805

Verder in 2023 nr.1

 Voorwoord

Het einde van de vakantieperiode is nabij. In Nederland zitten de vakanties erop, maar in sommige landen – zoals Italië – rest nog het staartje van de zomervakantie. Deze editie is...

 Wet markt en overheid gaat op de schop: van misser naar voltreffer?

In 2011, kort voor inwerkingtreding van de Wet Markt een Overheid[2], schreef ik een kort opinieartikel in het Financieele Dagblad met de titel 'Wet Markt en Overheid misser'.[3] Mijn kritiek richt...

 Ontwikkelingen met betrekking tot beïnvloeding van het interstatelijk handelsverkeer en lokale staatssteunmaatregelen

Stukje voor stukje wordt de puzzel genaamd 'lokale staatssteunmaatregelen' ingevuld. Deze bijdrage bespreekt het recente Ighoga Region 10 arrest van het Gerecht van de Europese Unie, waarin het Ger...

 Europese Commissie

Beleid   TWEEDE WIJZIGING TIJDELIJK CRISISKADER VOOR STAATSSTEUNMAATREGELEN TER ONDERSTEUNING VAN DE ECONOMIE NA DE RUSSISCHE AGRESSIE TEGEN OEKRAÏNE Op 23 maart 2022 heeft de Commissi...

 Europese Commissie

Besluiten   Steunmaatregel SA.100465 – Nederland – Steunregeling ter bevordering van de modal shift van weg naar spoor en binnenwateren Bij besluit van 24 oktober 2022 heeft de ...

 Markt en Overheid

Rechtbank Rotterdam, 10 november 2022, zaaknummer ROT 21/5780, GOconnectlT B.V. en anderen tegen Autoriteit Consument en Markt, ECLI:NL:RBROT:2022:9563 Feiten   De juridische strijd om de...