Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2024 nr. 1/2

Voorkoming van dubbele bestraffing van bestuurders en hun BV: de vereenzelvigingsleer revisited

mr. V.S. Huygen van Dyck-Jagersma en mr. L.C.J.W. Verhoeven1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

'Dat kunnen alleen juristen bedenken.' Deze zin bekruipt ons als we nadenken over de problematiek die we in dit artikel zullen bespreken. Eenvoudig gezegd gaat het om de situatie waarin een ondernemer zowel als privépersoon (jasje uit) als via zijn rechtspersoon (jasje aan) wordt bestraft. Iets zuiverder geformuleerd: het gaat om de bestuurder, als directeur-grootaandeelhouder, van in het bijzonder de eenmans-BV die voor dezelfde onjuiste belastingaangiften als feitelijk leidinggever afzonderlijk persoonlijk wordt beboet dan wel vervolgd en bestraft, omdat dit civielrechtelijk een aparte 'entiteit' of 'persoon' betreft.2 De BV wordt als belastingplichtige bestraft voor het doen van een onjuiste belastingaangifte en de bestuurder als feitelijk leidinggever aan die verboden gedraging, gepleegd door de BV. Hiermee wordt de ondernemer feitelijk tweemaal bestraft. Dit is mogelijk nu de hoofdregel luidt dat 'vereenzelviging' zelfs bij een éénmans-BV...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Vereenzelviging nationaal

2.1. Wanneer is sprake van vereenzelviging?

2.2. Probleem speelt niet bij de eenmanszaak

2.3. Het leerstuk 'vereenzelviging' bij invoering van de Vierde Tranche

2.4. Hoge Raad 2022: oplossing via straftoemeting

2.5. Dubbele bestraffing na aansprakelijkstelling voor boete?

3. Vereenzelviging supranationaal

3.1. Jurisprudentie EHRM

3.2. Jurisprudentie HvJ EU

3.3. Hoge Raad in lijn met 'Europa'?

4. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. V.S. Huygen van Dyck-Jagersma en mr. L.C.J.W. Verhoeven1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/18043

Verder in 2024 nr.1/2

 Feitelijk leidinggeven. Over de grens tussen falend en strafwaardig management

Uit angst om af te glijden naar een risicoaansprakelijkheid voor leidinggevenden wordt krampachtig vastgehouden aan een (te) rigide interpretatie van voorwaardelijk opzet. Ten onrechte. Door de zeg...

 Toetsing bestuurders en commissarissen

Personen die het beleid van een financiële onderneming bepalen of toezicht houden op dit beleid moeten betrouwbaar en geschikt zijn voor de uitoefening van hun functie. Voordat deze personen mogen ...

 Verdediging van bestuurders en 'feitelijk leidinggevers'

Als het gaat om de verdenking van strafbare feiten die door een rechtspersoon zouden zijn gepleegd, is het mogelijk dat (ook) de bestuurder of leidinggevende van die rechtspersoon als feitelijk lei...

 Voorkoming van dubbele bestraffing van bestuurders en hun BV: de vereenzelvigingsleer revisited

'Dat kunnen alleen juristen bedenken.' Deze zin bekruipt ons als we nadenken over de problematiek die we in dit artikel zullen bespreken. Eenvoudig gezegd gaat het om de situatie waari...

 Cybersecurity naar de boardroom

Dit jaar treedt er nieuwe wetgeving in werking over 'cybersecurity'. In deze wetgeving – gebaseerd op een Europese richtlijn – ligt de focus op het voorkomen van verstoringen of uitval van diensten...