Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2022 nr. 2

Over de geleidelijke weg naar de 'voltooiing van de interne elektriciteitsmarkt': de zaak Fondul Proprietatea in perspectief – HvJEU 27 januari 2022, C 179/20

mr. drs. S.H.G. Cnossen1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Annotatie bij Hof van Justitie 27 januari 2022, C-179/20

1. Inleiding en achtergrond

In de zaak Fondul Proprietatea staat een aantal maatregelen van de Roemeense overheid centraal waarbij een tweetal energieproducenten in dat gebied is ondersteund bij het draaiende houden van hun centrales. Dit ter bevordering van de leverings- en voorzieningszekerheid van elektriciteit in het midden en noordwesten van Roemenië. Volgens Roemenië was het noodzakelijk dat deze (verouderde en van fossiele brandstoffen gebruik makende) energiecentrales in het westen van het land continu in bedrijf zouden zijn, zodat zij konden zorgen voor een voldoende zeker vermogen en een operationele reserve om zo bij te kunnen dragen aan het opvangen van belastingschommelingen op het elektriciteitsnet. Onder normale marktomstandigheden zouden deze centrales niet kunnen concurreren. Om de concurrentiepositie van de centrales te bestendigen had Roemenië daarom bepaald ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Annotatie bij Hof van Justitie 27 januari 2022, C-179/20

1. Inleiding en achtergrond

2. De zaak Fondul Proprietatea

2.1. Feiten en standpunten partijen

2.2. Vragen Roemeense rechter

2.3. Procedure bij het Hof van Justitie

3. Commentaar

3.1. Algemene noties

3.2. De rechtvaardigingstoets uit Fondul Proprietatea en de regels uit het vierde energiepakket

3.3. De (aanvullende) rol van het staatssteunrecht

3.4. Energieonafhankelijkheid als rechtvaardiging voor het prioriteren van eigen energiebronnen?

3.5. Slotbeschouwing: de evolutie van de interne elektriciteitsmarkt en de geleidelijke erosie van de in artikel 194 VWEU neergelegde 'energiesoevereiniteit' van lidstaten

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. drs. S.H.G. Cnossen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/17306

Verder in 2022 nr.2

 Voorwoord

  Op de valreep van het zomer reces biedt deze aflevering van het NTE de volgende bijdragen.    In de zomer van 2022 tasten we nog in het duister over de definitieve regels voor d...

 De warmtetransitie geslaagd? De samenhang tussen de (toekomstige) wetgeving nader bezien.

Over de ambities die zien op een klimaatneutraal Nederland in 2050 is al het nodige geschreven.[2] Onderdeel van klimaatneutraal Nederland is de doelstelling om de gebouwde omgeving v...

 Verslag NeVER bijeenkomst van 22 april 2022 - Leveringszekerheid gas

Op vrijdag 22 april 2022 vond ten kantore van Pels Rijcken voor het eerst sinds 19 oktober 2019 (als gevolg van de coronapandemie) weer een fysieke bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor En...

 Signaleringen

1. Rapporten en publicaties Vanaf 2022 verschijnt het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht alleen elektronisch. Dit is aanleiding geweest om deze rubriek enigszins aan te passen. De rubriek be...