Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2022 nr. 5

Totstandkoming huurovereenkomst bij overeenstemming over de essentialia en de betekenis van een voorbehoud goedkeuring directie

mr. I.E. Hofhuis en mr. E. Ceulemans1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In dit artikel gaan wij in op de totstandkoming van een huurovereenkomst, meer in het bijzonder op precontractuele documenten en het daarin regelmatig opgenomen voorbehoud goedkeuring directie of voorbehoud goedkeuring van een ander orgaan. In hoofdstuk 1 onderzoeken we wanneer afspraken die zijn gemaakt voorafgaand aan het opmaken van de huurovereenkomst al moeten worden aangemerkt als een huurovereenkomst. Die afspraken zijn vaak schriftelijk vastgelegd in een precontractueel document met titels als huuraanbieding, huurvoorstel, intentieovereenkomst, Heads of Terms (HOT) en Letter of Intent (LOI) of in tussen partijen gevoerde correspondentie. In februari 2019 heeft Marloes Voorrips in dit tijdschrift reeds een artikel aan (onder meer) dit onderwerp gewijd.2 Zoals uit dat artikel blijkt, was de lijn in de rechtspraak sinds een arrest van het Hof Amsterdam uit 2004 redelijk eenduidig maar leek medio 2018 sprake van een mogelijke kentering. Wij zullen aan de hand van de sindsdi...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Afspraken voorafgaand het opmaken van de huurovereenkomst

1.1. De wilsvertrouwensleer

1.2. Jurisprudentie tot medio 2018 en mogelijke kentering

1.3. Jurisprudentie na het arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden

2. Voorbehoud goedkeuring directie of een ander orgaan

2.1. Voorbehouden

2.2. Opschortende voorwaarde of totstandkomingsvoorbehoud

2.3. Jurisprudentie

3. Tips voor de praktijk

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. I.E. Hofhuis en mr. E. Ceulemans1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/17430

Verder in 2022 nr.5

 Voorwoord

In deze najaarseditie bezorgen wij u weer een aantal interessante artikelen en lezenswaardige annotaties bij uitspraken.   Katja Keij bespreekt in haar bijdrage de wijze waarop artikel 7:308...

 De betekenis van artikel 7:308 BW in de praktijk

Op basis van art. 7:308 BW geldt dat indien een verhuurder voordeel geniet – nadat hij de huurovereenkomst heeft opgezegd –, omdat in het gehuurde een bedrijf wordt uitgeoefend gelijkso...

 Totstandkoming huurovereenkomst bij overeenstemming over de essentialia en de betekenis van een voorbehoud goedkeuring directie

In dit artikel gaan wij in op de totstandkoming van een huurovereenkomst, meer in het bijzonder op precontractuele documenten en het daarin regelmatig opgenomen voorbehoud goedkeuring directie of v...

 Een huurovereenkomst en een overeenkomst van opdracht, een 'match made in heaven'?

Nederland is een diensteneconomie en de afgelopen jaren is een opmars van nieuwe en innoverende diensten te bespeuren. Daarnaast is de 'outsourcing' van diensten een wereldwijde trend.[2] Nieuwe en...

 De opeisbaarheid van servicekosten

In de Nederlandse markt is het niet ongebruikelijk dat een verhuurder zorgdraagt voor de levering van zaken en diensten en dat de huurder hiervoor een vergoeding betaalt. Op deze vergoeding wordt v...

 Signaleringen

Boeken Y.A.M. Jacobs, H.J. Rossel, J.A. Tuinman (red.), Tekst & Commentaar Huurrecht, Deventer: Wolters Kluwer Nederland B.V. (ISBN 9789013166439).   G.M. Kerpestein, Huurrecht Bedrijfs...