Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2022 nr. 5

De opeisbaarheid van servicekosten

mr. V.S. van Brouwershaven1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In de Nederlandse markt is het niet ongebruikelijk dat een verhuurder zorgdraagt voor de levering van zaken en diensten en dat de huurder hiervoor een vergoeding betaalt. Op deze vergoeding wordt vaak een systeem van voorschotbetalingen met latere verrekening toegepast. Bij vastgoedtransacties waar de koper na overdracht ook verhuurder wordt, komt het regelmatig voor dat verkoper en koper in de koopovereenkomst afspraken maken over hoe om te gaan met de toekomstige afrekening van de servicekosten. Servicekosten worden over het algemeen jaarlijks met de huurder afgerekend en een koper zal bijvoorbeeld willen voorkomen dat hij aan het einde van het jaar een deel van de voorschotbetalingen moet terugbetalen aan de huurder zonder dat hij zelf deze voorschotbetalingen heeft ontvangen.
Voor bedrijfsruimte bestaat geen wettelijke regeling die voorschrijft binnen welke termijn een servicekostenafrekening aan de huurder dient te worden verstrekt en wat de gevolgen zijn als de verhuurde...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Verplichting tot verstrekken van een servicekostenoverzicht

2. Wanneer is een vordering tot terug- of bijbetaling van servicekosten opeisbaar?

3. 'Koop breekt geen huur'

4. Servicekostenpositie van de verhuurder, huurder en potentiële koper bij een vastgoedtransactie

5. Hoe gaan partijen in de praktijk om met servicekosten bij een vastgoedtransactie?

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. V.S. van Brouwershaven1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/17432

Verder in 2022 nr.5

 Voorwoord

In deze najaarseditie bezorgen wij u weer een aantal interessante artikelen en lezenswaardige annotaties bij uitspraken.   Katja Keij bespreekt in haar bijdrage de wijze waarop artikel 7:308...

 De betekenis van artikel 7:308 BW in de praktijk

Op basis van art. 7:308 BW geldt dat indien een verhuurder voordeel geniet – nadat hij de huurovereenkomst heeft opgezegd –, omdat in het gehuurde een bedrijf wordt uitgeoefend gelijkso...

 Totstandkoming huurovereenkomst bij overeenstemming over de essentialia en de betekenis van een voorbehoud goedkeuring directie

In dit artikel gaan wij in op de totstandkoming van een huurovereenkomst, meer in het bijzonder op precontractuele documenten en het daarin regelmatig opgenomen voorbehoud goedkeuring directie of v...

 Een huurovereenkomst en een overeenkomst van opdracht, een 'match made in heaven'?

Nederland is een diensteneconomie en de afgelopen jaren is een opmars van nieuwe en innoverende diensten te bespeuren. Daarnaast is de 'outsourcing' van diensten een wereldwijde trend.[2] Nieuwe en...

 De opeisbaarheid van servicekosten

In de Nederlandse markt is het niet ongebruikelijk dat een verhuurder zorgdraagt voor de levering van zaken en diensten en dat de huurder hiervoor een vergoeding betaalt. Op deze vergoeding wordt v...

 Signaleringen

Boeken Y.A.M. Jacobs, H.J. Rossel, J.A. Tuinman (red.), Tekst & Commentaar Huurrecht, Deventer: Wolters Kluwer Nederland B.V. (ISBN 9789013166439).   G.M. Kerpestein, Huurrecht Bedrijfs...