Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2022 nr. 5

Een huurovereenkomst en een overeenkomst van opdracht, een 'match made in heaven'?

mr. K.J.M. Corten en mr. C.J.A. Kokol1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Nederland is een diensteneconomie en de afgelopen jaren is een opmars van nieuwe en innoverende diensten te bespeuren. Daarnaast is de 'outsourcing' van diensten een wereldwijde trend.2 Nieuwe en/of samengestelde diensten zijn niet altijd in te passen in het wettelijk kader, hetgeen tot problemen kan leiden in de kwalificatie en uitleg van de betreffende overeenkomsten. Het grote aantal bijzondere contracten heeft tot gevolg dat rechtsverhoudingen vaak kenmerken hebben van meer bijzondere contracten en leidt tevens tot een stroom aan jurisprudentie.3

1. Inleiding

Een veelvoorkomende combinatie van bijzondere overeenkomsten in de praktijk is die van een huurovereenkomst (in de regel een art. 7:290 huurovereenkomst maar soms ook een art. 7:230a huurovereenkomst) en een overeenkomst van opdracht. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan een partij die een restaurant (onder)verhuurt aan een derde en in aanvulling op de afspraken omtrent de verhuur tevens a...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Het wettelijk kader van de overeenkomst van opdracht

2.1. Algemeen

2.2. De looptijd van een overeenkomst van opdracht

2.3. De beëindiging van een overeenkomst van opdracht

3. De samenloop van een huurovereenkomst en een overeenkomst van opdracht

3.1. Gemengde overeenkomst

3.2. De cumulatieleer

4. Rechtspraak

4.1. Inleiding

4.2. Exploitatie van een tankstation

4.3. Fysiotherapeutische dienstverlening versus huurovereenkomst ex art. 7:230a BW

4.4. Exploitatie van cateringbedrijf in manege

5. Aandachtspunten voor de praktijk

5.1. Beëindiging

5.1.1. Inleiding

5.1.2. Strijdigheid wettelijke opzeggingsbepalingen huur en opdracht

5.1.3. Anticipatie op toepasselijk regime

5.2. Overdracht

5.2.1. Inleiding

5.2.2. Overdracht van het vastgoed en art. 7:226 BW

5.2.3. Indeplaatsstelling

6. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. K.J.M. Corten en mr. C.J.A. Kokol1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/17431

Verder in 2022 nr.5

 Voorwoord

In deze najaarseditie bezorgen wij u weer een aantal interessante artikelen en lezenswaardige annotaties bij uitspraken.   Katja Keij bespreekt in haar bijdrage de wijze waarop artikel 7:308...

 De betekenis van artikel 7:308 BW in de praktijk

Op basis van art. 7:308 BW geldt dat indien een verhuurder voordeel geniet – nadat hij de huurovereenkomst heeft opgezegd –, omdat in het gehuurde een bedrijf wordt uitgeoefend gelijkso...

 Totstandkoming huurovereenkomst bij overeenstemming over de essentialia en de betekenis van een voorbehoud goedkeuring directie

In dit artikel gaan wij in op de totstandkoming van een huurovereenkomst, meer in het bijzonder op precontractuele documenten en het daarin regelmatig opgenomen voorbehoud goedkeuring directie of v...

 Een huurovereenkomst en een overeenkomst van opdracht, een 'match made in heaven'?

Nederland is een diensteneconomie en de afgelopen jaren is een opmars van nieuwe en innoverende diensten te bespeuren. Daarnaast is de 'outsourcing' van diensten een wereldwijde trend.[2] Nieuwe en...

 De opeisbaarheid van servicekosten

In de Nederlandse markt is het niet ongebruikelijk dat een verhuurder zorgdraagt voor de levering van zaken en diensten en dat de huurder hiervoor een vergoeding betaalt. Op deze vergoeding wordt v...

 Signaleringen

Boeken Y.A.M. Jacobs, H.J. Rossel, J.A. Tuinman (red.), Tekst & Commentaar Huurrecht, Deventer: Wolters Kluwer Nederland B.V. (ISBN 9789013166439).   G.M. Kerpestein, Huurrecht Bedrijfs...