Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2022 nr. 11/12

ECLI:NL:HR:2022:852 (economische eigendom, inbreng, Haviltex-maatstaf) (TvAR 2022/8119)

em. prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

TvAR 2022/8119

Hoge Raad

10 juni 2022

ECLI:NL:HR:2022:852

Met noot van em. prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg

Diversen

 

(M.V. Polak als voorzitter en de raadsheren T.H. Tanja-van den Broek, C.H. Sieburgh, A.E.B. ter Heide en K. Teuben)

 

(CV-akte)

 

Economische eigendom. Inbreng. Haviltex-maatstaf.

 

[Burgerlijk Wetboek, art. 7A:1655; Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, art. 157 lid 2]

 

Inbreng perceel grond in commanditaire vennootschap. Is sprake van inbreng economische eigendom en deelt vennoot bij uittreden mee in waardevermeerdering van perceel? Uitleg C.V.-akte.

 

ARREST

In de zaak van

[eiser],
wonende te [woonpla...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

TvAR 2022/8119

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
em. prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2022:852
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/17504

Verder in 2022 nr.11/12

 Het lot van de agrarische 'piekbelasters': kiezen tussen Scylla en Charybdis?

Met een viertal Kamerbrieven van 25 november 2022 is door het kabinet een aantal belangrijke contouren geschetst van de toekomst van het landelijk gebied. Een groot aantal thema's, actuele ontwikke...

 De Europese Diergezondheidsverordening

Op 21 april 2021 is de Verordening (EU) nr. 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bep...

 Nabetalingsclausule bij eigendomsoverdracht agrarische gronden

Het komt regelmatig voor dat een gemeente of een projectontwikkelaar agrarische gronden aankoopt met het voornemen om deze gronden te herontwikkelen ten behoeve van bijvoorbeeld woning...

 Mestboetes, zorgvuldige boetebesluitvorming of juist een 'schot hagel'?

De afgelopen jaren zijn enkele opvallende uitspraken gedaan in het kader van mestboetezaken welke de moeite waard zijn om (nogmaals) de revue te laten passeren. Daarnaast deel ik graag mijn eigen e...

 Aankondigingen

Actualiteitendag Agrarisch Recht 2023   Op vrijdag 13 januari 2023 wordt in Hotel en Congrescentrum Papendal in Arnhem de jaarlijkse Actualiteitendag Agrarisch Recht georganiseerd.   ...