Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2022 nr. 6

Praktijkvraag: verslaggeving over streefcijfers mannen en vrouwen in (sub)top van grote NV/BV en groepsvrijstelling

mr. dr. C.J.A. van Geffen1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

: streefcijferrapportage

In 2022 is via een wetswijziging een (tijdelijke) regeling in werking getreden in verband met een evenwichtiger verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen, via de (her)ingevoerde artikelen 2:166 en 2:276 BW (Stb. 2021, nr. 495).2 In navolging daarvan is in 2022 ook een nieuw artikel 3d Besluit inhoud bestuursverslag in werking getreden (Stb. 2022, nr. 182).3   Deze wetgeving is tijdelijk en zal op 1 januari 2030 weer vervallen.4

De essentie van deze wetgeving is dat iedere grote NV en BV jaarlijks verslag moet doen over de man-vrouwverhouding in de (sub)top en daartoe zelf geformuleerde streefcijfers (hierna: streefcijfers). Zonder in te gaan op details komt het er op neer dat een NV of BV die voldoet aan desbetreffende criteria in het jaarrekeningenrecht ('grote NV of BV') genoemd in art. 2:397 BW jaarli...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding: streefcijferrapportage

2. Groepsvrijstelling

3. Samenloop met groepsvrijstelling van art. 2:403 BW

4. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. C.J.A. van Geffen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/17552

Verder in 2022 nr.6

 Kerstmijmeringen (over fraude en de NBA)

Op 13 december 2022 publiceerde de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants ("NBA") de door haar aan de minister van Financiën verstuurde brief met suggesties ten behoeve van toekomstige...

 Voorzieningen in de jaarrekening: actuele ontwikkelingen in de regelgeving

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft enkele jaren achtereen wijzigingen aangebracht in de regelgeving voor de verwerking van voorzieningen in de jaarrekening (RJ 252[2]). In di...

 Ernstige continuĂŻteitsonzekerheid en 'negatieve verklaring'

De titel boven dit artikel zal (zeker) bij accountants tot gefronste wenkbrauwen aanleiding geven. Het verklaringenstelsel dat accountants hanteren kent verschillende varianten van de controleverkl...

 Praktijkvraag: verslaggeving over streefcijfers mannen en vrouwen in (sub)top van grote NV/BV en groepsvrijstelling

: streefcijferrapportage In 2022 is via een wetswijziging een (tijdelijke) regeling in werking getreden in verband met een evenwichtiger verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen ...