Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2022 nr. 6

Ernstige continuïteitsonzekerheid en 'negatieve verklaring'

A. Dieleman RA1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De titel boven dit artikel zal (zeker) bij accountants tot gefronste wenkbrauwen aanleiding geven. Het verklaringenstelsel dat accountants hanteren kent verschillende varianten van de controleverklaring,2 maar een 'negatieve verklaring' komt in dat repertoire (terecht) niet voor. De aanleiding voor deze titel en dit artikel komen uit de parlementaire behandeling van de wijziging van de Faillissementswet in de Tweede Kamer.3

Tijdens die behandeling is door kamerlid van Nispen het volgende amendement ingediend met een aanvulling in art. 31a van de Wet op de ondernemingsraden4 ('WOR'):

 

'Als een accountantsverklaring een negatieve verklaring omvat als bedoeld in artikel 393 lid 5, onderdeel h, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, wordt deze accountantsverklaring onverwijld door de accountant aan de ondernemingsraad gezonden'.

 

De bedoeling blijkt uit de toelichting bij dit amendement:

 

"In...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Ernstige continuïteitsonzekerheid

2. Reikwijdte verstrekking controleverklaring

3. Vertrouwelijkheid

4. Verstrekking door de onderneming

5. Onverwijld

6. Vaktechnisch intermezzo

7. Tot slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
A. Dieleman RA1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/17551

Verder in 2022 nr.6

 Kerstmijmeringen (over fraude en de NBA)

Op 13 december 2022 publiceerde de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants ("NBA") de door haar aan de minister van Financiën verstuurde brief met suggesties ten behoeve van toekomstige...

 Voorzieningen in de jaarrekening: actuele ontwikkelingen in de regelgeving

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft enkele jaren achtereen wijzigingen aangebracht in de regelgeving voor de verwerking van voorzieningen in de jaarrekening (RJ 252[2]). In di...

 Ernstige continuïteitsonzekerheid en 'negatieve verklaring'

De titel boven dit artikel zal (zeker) bij accountants tot gefronste wenkbrauwen aanleiding geven. Het verklaringenstelsel dat accountants hanteren kent verschillende varianten van de controleverkl...

 Praktijkvraag: verslaggeving over streefcijfers mannen en vrouwen in (sub)top van grote NV/BV en groepsvrijstelling

: streefcijferrapportage In 2022 is via een wetswijziging een (tijdelijke) regeling in werking getreden in verband met een evenwichtiger verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen ...