Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2022 nr. 6

Voorzieningen in de jaarrekening: actuele ontwikkelingen in de regelgeving

prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft enkele jaren achtereen wijzigingen aangebracht in de regelgeving voor de verwerking van voorzieningen in de jaarrekening (RJ 2522 ). In dit artikel geef ik een overzicht van deze wijzigingen en bespreek ik een aantal toepassingsvraagstukken daarbij. Ook maak ik een vergelijking met IFRS.

 

Belangrijk kenmerk van een voorziening is dat onzekerheid bestaat omtrent de omvang en/of het moment van afwikkeling. Daarmee onderscheidt een voorziening zich van een schuld. Een voorziening wordt gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen. Bij feitelijke verplichtingen heeft de rechtspersoon geen ander reëel alternatief dan de verplichting af te wikkelen doordat bij derden daaromtrent rechtvaardige verwachtingen zijn gewekt, hetzij door de rechtspersoon zelf, hetzij door een externe gebeurtenis.

 

De Nederlandse wet (art. 2:374 lid 1 BW) kent daarnaast de mogelijkh...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Waardering van voorzieningen tegen contante waarde

2.1. Beste schatting

2.2. Waarderingsmethode

2.3. Waardering tegen contante waarde

2.4. Reële waarde

3. Presentatie van de rentetoevoeging

4. Garantieverplichtingen

4.1. Garantieverplichtingen die kunnen leiden tot voorzieningen[7]

4.2. Garanties voor producten en diensten

4.3. Financiële garanties (geen derivaten)

4.4. Garantieverplichtingen die als derivaat worden aangemerkt

5. Voorziening verlieslatende contracten[8]

6. Groot onderhoud versus vervangingsinvestering

6.1. Definitie van groot onderhoud en vervangingsinvestering

6.2. Componentenbenadering

6.3. Voorziening groot onderhoud

6.4. Accountantskamer

6.5. Stelselwijziging

7. Waardering voorziening groot onderhoud en voorziening herstelkosten

8. Slotbeschouwing

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/17550

Verder in 2022 nr.6

 Kerstmijmeringen (over fraude en de NBA)

Op 13 december 2022 publiceerde de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants ("NBA") de door haar aan de minister van Financiën verstuurde brief met suggesties ten behoeve van toekomstige...

 Voorzieningen in de jaarrekening: actuele ontwikkelingen in de regelgeving

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft enkele jaren achtereen wijzigingen aangebracht in de regelgeving voor de verwerking van voorzieningen in de jaarrekening (RJ 252[2]). In di...

 Ernstige continuïteitsonzekerheid en 'negatieve verklaring'

De titel boven dit artikel zal (zeker) bij accountants tot gefronste wenkbrauwen aanleiding geven. Het verklaringenstelsel dat accountants hanteren kent verschillende varianten van de controleverkl...

 Praktijkvraag: verslaggeving over streefcijfers mannen en vrouwen in (sub)top van grote NV/BV en groepsvrijstelling

: streefcijferrapportage In 2022 is via een wetswijziging een (tijdelijke) regeling in werking getreden in verband met een evenwichtiger verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen ...