Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2022 nr. 6

Actualiteiten

prof. dr. C. Camfferman RA1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Nationaal

Een beschrijving van de nationale actualiteiten schuift door naar het eerstvolgende nummer. 

 

Internationaal

IASB: Post-implementation review IFRS 9

Op 21 december publiceerde de IASB de conclusies uit de post-implementation review (PIR) van de bepalingen in IFRS 9 over classificatie en waardering.2   In de rapportage stelt de IASB vast dat in het algemeen de standaard werkt zoals verwacht en geen fundamentele problemen oplevert bij toepassing.  Wel zijn enkele punten genoteerd die aandacht nodig hebben.  De belangrijkste werden ook al door de IASB zelf aangedragen in de uitvraag tijdens de PIR, en zijn daarom ook al deels aan de agenda toegevoegd. 

 

Het meest urgente punt is de classificatie van financiële activa met ESG-kenmerken.  Het probleem is dat leningen met contractuele voorwaarden in termen van ESG-criteria (bijvoor...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
prof. dr. C. Camfferman RA1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/17554

Verder in 2022 nr.6

 Kerstmijmeringen (over fraude en de NBA)

Op 13 december 2022 publiceerde de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants ("NBA") de door haar aan de minister van Financiën verstuurde brief met suggesties ten behoeve van toekomstige...

 Voorzieningen in de jaarrekening: actuele ontwikkelingen in de regelgeving

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft enkele jaren achtereen wijzigingen aangebracht in de regelgeving voor de verwerking van voorzieningen in de jaarrekening (RJ 252[2]). In di...

 Ernstige continuĂŻteitsonzekerheid en 'negatieve verklaring'

De titel boven dit artikel zal (zeker) bij accountants tot gefronste wenkbrauwen aanleiding geven. Het verklaringenstelsel dat accountants hanteren kent verschillende varianten van de controleverkl...

 Praktijkvraag: verslaggeving over streefcijfers mannen en vrouwen in (sub)top van grote NV/BV en groepsvrijstelling

: streefcijferrapportage In 2022 is via een wetswijziging een (tijdelijke) regeling in werking getreden in verband met een evenwichtiger verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen ...