Tijdschrift voor Financieel Recht 2023 nr. 1/2

Girale betaling en faillissement: wie betaalt de rekening?

Prof. dr. W.A.K. Rank1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Dit artikel behelst een overzicht van de consequenties voor de debiteur, de crediteur en de giro-instelling van faillietverklaring van de crediteur respectievelijk de debiteur voor in het zicht van of juist na de faillietverklaring voltooide girale betalingen. De jurisprudentie van de Hoge Raad inzake girale betaling en verrekening staat daarbij centraal.

1. Inleiding

Een gefailleerde is vanaf de datum van faillietverklaring niet meer bevoegd om betalingen in ontvangst te nemen. Evenzeer is een gefailleerde vanaf de datum van faillietverklaring niet meer bevoegd betalingen te doen. Dit kan bij girale betaling tot interessante casusposities aanleiding geven. Bij een na de faillietverklaring van de crediteur voltooide girale betaling rijst de vraag of de debiteur de door hem gedane betaling aan de crediteur kan tegenwerpen aan de curator – door zich op een bevrijdende betaling aan de crediteur te beroepen – of da...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Werking betaalrekening en verrekening in rekening-courant

2.1. Algemeen

2.2. Boeking in rekening-courant

2.3. Te boeken posten

2.4. Volgorde van de verrekening

2.5. Identiteitsbehoud geboekte posten

2.6. Vordering giro-instelling jegens betaler

2.7. Vordering begunstigde jegens giro-instelling

2.8. Gevolgen faillietverklaring voor rekening-courant

3. Betaling aan gefailleerde; positie debiteur

4. Betaling door gefailleerde; positie crediteur

4.1. Algemeen

4.2. Feitelijk handelen giro-instelling bepalend

4.3. Moment van creditering bepalend  

4.4. Benadeling crediteuren bepalend

5. Betaling aan gefailleerde; positie giro-instelling

5.1. Opdracht en creditering na faillietverklaring

5.2. Creditering voor faillietverklaring

5.3. Opdracht vóór, creditering ná faillietverklaring

5.4. Verpande vorderingen

5.5. Uitzonderingen

6. Betaling door gefailleerde; positie giro-instelling.

7. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
Prof. dr. W.A.K. Rank1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/17564

Verder in 2023 nr.1/2

 Voorwoord

Voor u ligt de betaalspecial van het Tijdschrift voor Financieel Recht. Dit is het eerste nummer van ons tijdschrift dat volledig gewijd is aan de dienst betalen. Betalen was misschien een beetje e...

 Instant payments - straks ook het nieuwe normaal in Europa

De Europese Commissie tracht instant payments het nieuwe normaal te maken in Europa met het voorstel tot wijziging van Verordeningen (EU) No 260/2012 en (EU) No 2021/1230. Zo'n razendsnelle overboe...

 ISO 20022 als standaard voor interoperabiliteit tussen betalingssystemen

Voor een efficiënte afwikkeling van grensoverschrijdende betalingen is een goed functionerende betaalinfrastructuur essentieel. Een belangrijke voorwaarde voor een goed functionerende infrastr...

 Consumed by Sanctions

Dutch payment service providers are required to perform sanction screening on each of its relationships. This contribution zooms in on the recent discussions and interpretation within the payments ...

 Is de digitale euro een aanwinst voor de maatschappij?

Veel centrale banken werken momenteel aan een digitale vorm van publiek geld (een digitaal bankbiljet). Het werk staat nog in de kinderschoenen, al zijn er wel al enkele voorbeelden in de praktijk....

 Girale betaling en faillissement: wie betaalt de rekening?

Dit artikel behelst een overzicht van de consequenties voor de debiteur, de crediteur en de giro-instelling van faillietverklaring van de crediteur respectievelijk de debiteur voor in het zicht van...