Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2023 nr. 1

Kroniek accountantsaansprakelijkheid 2021-2022

mr. dr. J.E. Brink-Van der Meer1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Deze kroniek kent een thematische opbouw met een focus op ontwikkelingen in de rechtspraak. De kroniek ziet op uitspraken op het gebied van civielrechtelijke aansprakelijkheid van accountants in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022. Het overzicht pretendeert niet volledig te zijn.
De opbouw van de kroniek is als volgt. Paragraaf 1 gaat in op uitspraken inzake de wettelijke taak, meer specifiek de jaarrekeningcontrole. Paragraaf 2 bevat een overzicht van rechtspraak op gebied van de niet-wettelijke taak, waarbij ik specifiek stilsta bij de volgende niet-wettelijke taken: advies inzake dividenduitkering (§ 2.2), fiscaal advies (§ 2.3), advies inzake overname (§ 2.4) en samenstelling (§ 2.5). In paragraaf 3 bespreek ik een aantal met bovenstaande nauwverwante uitspraken.
Ik merk op dat waar in het onderhavige wordt gesproken over accountant tevens accountantsorganisatie dient te worden gelezen, aangezien het vrijwel altijd de accountantsorganisatie is die ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Wettelijke taak

1.1.       Jaarrekeningcontrole

1.1.1. Welsec BV

1.1.2. BTO BV

1.1.3. Eurocommerce

1.1.4. Koops Furness

1.2. Conclusie inzake jaarrekeningcontrole

2. Niet-wettelijke taak

2.1. Jegens derden

2.2. Dividend

2.3. Fiscaal advies

2.4. Overname

2.5. Samenstelling

3. Varia

3.1. Publicatieplicht

3.2. Aanvullende werkzaamheden/geheimhouding

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. J.E. Brink-Van der Meer1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/17579

Verder in 2023 nr.1

 Kroniek accountantsaansprakelijkheid 2021-2022

Deze kroniek kent een thematische opbouw met een focus op ontwikkelingen in de rechtspraak. De kroniek ziet op uitspraken op het gebied van civielrechtelijke aansprakelijkheid van accountants in de...

 Voorwoord

Fraude en de accountant: de constante uitdaging om op het rechte pad te blijven   De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants ("NBA") is duidelijk drukdoende met het onderwerp "fraude"...

 Additionele verslaggevingsvereisten bij turbo-liquidatie: middel erger dan de kwaal?

Afgelopen zomer verscheen het wetsontwerp Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie.[2] Doel van dit wetsontwerp is volgens de Memorie van Toelichting (MvT) 'het vertrouwen in de re...

 Praktijkvragen over de wettelijke reserve deelneming

Dit artikel gaat in op enkele praktijkvragen die samenhangen met de wettelijke reserve deelneming.Het artikel gaat in op de volgende drie vragen in relatie tot de wettelijke reserve deelneming (art...

 Objectiviteit van de accountant in gevaar!

Annotatie bij verschillende uitspraken van de Accountantskamer   Annotatie naar aanleiding van verschillende uitspraken van de Accountantskamer over het fundamentele beginsel van objectiviteit van ...