Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2023 nr. 1

Additionele verslaggevingsvereisten bij turbo-liquidatie: middel erger dan de kwaal?

mr. drs. A.G. de Neve1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Afgelopen zomer verscheen het wetsontwerp Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie.2 Doel van dit wetsontwerp is volgens de Memorie van Toelichting (MvT) 'het vertrouwen in de regeling te verbeteren, door de transparantie te vergroten, de rechtsbescherming te verbeteren en misbruik ervan effectiever te bestrijden.' Bij dit wetsvoorstel zijn diverse kanttekeningen te plaatsen.3  In dit artikel beperk ik mij tot de praktische aspecten van dit wetsvoorstel en waag ik mij aan de vraag of het voorgestelde middel niet erger is dan de kwaal.

2. Mogelijke scenario's bij ontbinding

Allereerst enkele opmerkingen ten aanzien van de verschillende scenario's bij ontbinding van rechtspersonen. Voor het gemak beperk ik mij hierbij tot de ontbinding van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid maar in beginsel gelden de regels voor alle in Boek 2 BW genoemde rechtspersonen.

 

Kort gezegd...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Mogelijke scenario's bij ontbinding

3. Wetsvoorstel

4. Balans, staat van baten en lasten en jaarrekeningen van voorafgaande jaren

5. Beschrijving van (i) oorzaak van het ontbreken van baten, (ii) de wijze waarop de baten te gelde zijn gemaakt en de opbrengsten zijn verdeeld en (iii) de redenen waarom schuldeisers onbetaald zijn gelaten.

6. Timing

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. drs. A.G. de Neve1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/17580

Verder in 2023 nr.1

 Kroniek accountantsaansprakelijkheid 2021-2022

Deze kroniek kent een thematische opbouw met een focus op ontwikkelingen in de rechtspraak. De kroniek ziet op uitspraken op het gebied van civielrechtelijke aansprakelijkheid van accountants in de...

 Voorwoord

Fraude en de accountant: de constante uitdaging om op het rechte pad te blijven   De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants ("NBA") is duidelijk drukdoende met het onderwerp "fraude"...

 Additionele verslaggevingsvereisten bij turbo-liquidatie: middel erger dan de kwaal?

Afgelopen zomer verscheen het wetsontwerp Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie.[2] Doel van dit wetsontwerp is volgens de Memorie van Toelichting (MvT) 'het vertrouwen in de re...

 Praktijkvragen over de wettelijke reserve deelneming

Dit artikel gaat in op enkele praktijkvragen die samenhangen met de wettelijke reserve deelneming.Het artikel gaat in op de volgende drie vragen in relatie tot de wettelijke reserve deelneming (art...

 Objectiviteit van de accountant in gevaar!

Annotatie bij verschillende uitspraken van de Accountantskamer   Annotatie naar aanleiding van verschillende uitspraken van de Accountantskamer over het fundamentele beginsel van objectiviteit van ...