Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2023 nr. 1

Praktijkvragen over de wettelijke reserve deelneming

A. Dieleman RA1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Dit artikel gaat in op enkele praktijkvragen die samenhangen met de wettelijke reserve deelneming.
Het artikel gaat in op de volgende drie vragen in relatie tot de wettelijke reserve deelneming (art. 2:389 lid 6 BW):

- als een deelnemende rechtspersoon door verkoop van aandelen, of door verwatering (omdat de deelneming aandelen uitgeeft aan derden), de overheersende zeggenschap verliest, hoe moet de wettelijke reserve deelneming dan worden bepaald? Uitsluitend over de resultaten die de deelnemende rechtspersoon heeft verwerkt na het verlies van overheersende zeggenschap, of ook met betrekking tot daarvoor verwerkte resultaten;
- een vergelijkbare vraag ontstaat bij een deelneming in een besloten vennootschap, waarvan het bestuur (als gevolg van de uitkeringstoets) op enig moment geen toestemming mag verlenen aan het uitkeren van dividend, omdat de vennootschap daardoor niet langer kan doorgaan met het betalen van de opeisbare verplichtingen (art. 2:216 lid 2 BW);
...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Wettelijke reserve deelneming

2. Wettelijke reserve deelneming na verlies overheersende zeggenschap

3. Wettelijke reserve in relatie tot uitkeringsverbod deelneming-BV

4. Gevolgen van bij de deelneming gevormde wettelijke reserve

5. Slotbeschouwing

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
A. Dieleman RA1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/17581

Verder in 2023 nr.1

 Kroniek accountantsaansprakelijkheid 2021-2022

Deze kroniek kent een thematische opbouw met een focus op ontwikkelingen in de rechtspraak. De kroniek ziet op uitspraken op het gebied van civielrechtelijke aansprakelijkheid van accountants in de...

 Voorwoord

Fraude en de accountant: de constante uitdaging om op het rechte pad te blijven   De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants ("NBA") is duidelijk drukdoende met het onderwerp "fraude"...

 Additionele verslaggevingsvereisten bij turbo-liquidatie: middel erger dan de kwaal?

Afgelopen zomer verscheen het wetsontwerp Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie.[2] Doel van dit wetsontwerp is volgens de Memorie van Toelichting (MvT) 'het vertrouwen in de re...

 Praktijkvragen over de wettelijke reserve deelneming

Dit artikel gaat in op enkele praktijkvragen die samenhangen met de wettelijke reserve deelneming.Het artikel gaat in op de volgende drie vragen in relatie tot de wettelijke reserve deelneming (art...

 Objectiviteit van de accountant in gevaar!

Annotatie bij verschillende uitspraken van de Accountantskamer   Annotatie naar aanleiding van verschillende uitspraken van de Accountantskamer over het fundamentele beginsel van objectiviteit van ...