Tijdschrift voor Internetrecht 2023 nr. 1

Wet- en regelgeving

mr. J.J.H. Vos

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

NL

Voorstel Verzamelwet gegevensbescherming

Op 2 december 2022 is het wetsvoorstel Verzamelwet Gegevensbescherming bij de Tweede Kamer ingediend. Het voorstel strekt tot wijziging van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) en enkele andere wetten in verband met het stroomlijnen en actualiseren van het gegevensbeschermingsrecht. Het wetsvoorstel verduidelijkt onder meer dat de werking van artikel 5 lid 1 van de UAVG, dat de toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger vereist als de betrokkene de leeftijd van 16 nog niet heeft bereikt, ook voor alle andere vormen dan de vormen genoemd in artikel 8 AVG, gebruik op internet, geldt.

 

Bron: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A36264

Voorstel Wet bevordering...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

NL

Voorstel Verzamelwet gegevensbescherming

Voorstel Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven

Voorstel Wet publiek toezicht en handhaving verordening bevordering billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten

EU

NIS2-richtlijn

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Wet- en regelgeving
Auteurs
mr. J.J.H. Vos
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/17642

Verder in 2023 nr.1

 Transparantie in de wolk: naar een duurzaam internet

Afgelopen jaar was onrustig. Corona-naweeën, oorlog op het Europese continent door de invasie van Oekraïne door Rusland, gevolgd door een energie en een 'cost-of-living' crisis, maar ook ...

 AI en aansprakelijkheid: stappen naar een nieuw regime

Bijna 1,5 jaar na de lancering van het concept voor de verordening op de artificiële intelligentie[2] ("AI-verordening"), heeft de Europese Commissie zowel een conceptrichtlijn inzake AI-aansprakel...

 De Cyber Resilience Act

de jongste boom in het bos van cyber- securitywetgeving Onlangs werd bekend dat de cybersecurity van Nederlandse bedrijven achterloopt op de rest van West Europa. Bijna een derde van de Nederlandse...

 De digitale wereld volgens het liberalisme: drie uitdagingen, vijf kernwaarden, een paar grote thema's en een handvol aanbevelingen

Boekbespreking Bespreking van: F. Osinga et al (red.), Digitalisering en liberale kernwaarden. Vrijheid door grenzen te stellen in de digitale wereld (TeldersStichting Geschriften nr. 132), Antwerp...

 Signaleringen

Algoritmetoezicht van start De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een coördinerende taak gekregen in het toezicht op algoritmes. Uitgangspunt is dat het bestaande toezicht op algoritmes &...