Tijdschrift voor Internetrecht 2023 nr. 1

De Cyber Resilience Act

mr. S.C.M.J.V.L. Kloppers en mr. R.H.G. van Schaik1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

de jongste boom in het bos van cyber- securitywetgeving

Onlangs werd bekend dat de cybersecurity van Nederlandse bedrijven achterloopt op de rest van West Europa. Bijna een derde van de Nederlandse bedrijven verlaagt de cyberuitgaven in 2023, zo werd gerapporteerd.2 Dat de uitgaven juist verlaagd worden is opvallend, met name omdat de Corporate Governance Code, van toepassing op Nederlandse beursvennootschappen, sinds december 2022 ook de best practice voorschrijft dat het bestuur "de risico's die verbonden zijn aan de strategie en de activiteiten van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming" inventariseert en analyseert. Daarbij wordt expliciet het voorbeeld van de cybersecurityrisico's van ICT genoemd.

1. Introductie

Gezien het toegenomen economische en maatschappelijke belang van goede (of moeten we zeggen betere?) cybersecurity verdient het onderwerp inderdaad meer aandacht van de bestuurskamers.3 Terwijl w...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

de jongste boom in het bos van cyber- securitywetgeving

1. Introductie

2. Achtergrond

2.1. Bestaand juridisch kader

2.2. Toekomstig juridisch kader

3. Bespreking CRA

3.1. Doel

3.2. Toepassingsbereik

3.3. Verplichtingen voor marktdeelnemers ten aanzien van producten met digitale elementen

3.3.1. Essentiële eisen

3.3.2. Conformiteitsbeoordeling

3.3.3. Documentatie en informatieverplichtingen

3.3.4. Aanpakken kwetsbaarheden

3.3.5. Toepassing op importeurs, distributeurs en andere partijen

3.4. Meldplichten

3.5. Nalevingskosten

3.6. Markttoezicht en handhaving

3.7. Inwerkingtreding

4. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. S.C.M.J.V.L. Kloppers en mr. R.H.G. van Schaik1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/17637

Verder in 2023 nr.1

 Transparantie in de wolk: naar een duurzaam internet

Afgelopen jaar was onrustig. Corona-naweeën, oorlog op het Europese continent door de invasie van Oekraïne door Rusland, gevolgd door een energie en een 'cost-of-living' crisis, maar ook ...

 AI en aansprakelijkheid: stappen naar een nieuw regime

Bijna 1,5 jaar na de lancering van het concept voor de verordening op de artificiële intelligentie[2] ("AI-verordening"), heeft de Europese Commissie zowel een conceptrichtlijn inzake AI-aansprakel...

 De Cyber Resilience Act

de jongste boom in het bos van cyber- securitywetgeving Onlangs werd bekend dat de cybersecurity van Nederlandse bedrijven achterloopt op de rest van West Europa. Bijna een derde van de Nederlandse...

 De digitale wereld volgens het liberalisme: drie uitdagingen, vijf kernwaarden, een paar grote thema's en een handvol aanbevelingen

Boekbespreking Bespreking van: F. Osinga et al (red.), Digitalisering en liberale kernwaarden. Vrijheid door grenzen te stellen in de digitale wereld (TeldersStichting Geschriften nr. 132), Antwerp...

 Signaleringen

Algoritmetoezicht van start De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een coördinerende taak gekregen in het toezicht op algoritmes. Uitgangspunt is dat het bestaande toezicht op algoritmes &...