Tijdschrift voor Internetrecht

2023 nr. 1

Redactie

Hoofdredactie

mr. P. G. van der Putt

Redactie

mr. B.D.P. van der Eijk
mr. I. S. Feenstra
mr. H.A.J. de Jong
mr. C.C. M. Kroeks- De Raaij
mr. M. van der Linden
mr. dr. E.D.C. Neppelenbroek
mr. M. T. M. H. Peeters
mr. E.P.M. Thole
mr. M. Weij
mr. R.J.J. Westerdijk
prof. mr. G-J. Zwenne

Vaste medewerkers

M.V. Avanesian LL.B BSc
mr. ir. A.P. Engelfriet
mr. N. Falot
mr. C. Jeloschek
mr. V.I. Laan
H. W. Roerdink
F. Schemkes
mr. drs. E.F. Vaal
mr. J.J.H. Vos

Redactiesecretaris(sen)

mr. K. Konings
mr. B. de Vos

 

Inleiding

Transparantie in de wolk: naar een duurzaam internet

mr. M.T.M.H. Peeters

Afgelopen jaar was onrustig. Corona-naweeën, oorlog op het Europese continent door de invasie van Oekraïne door Rusland, gevolgd door een energie en een 'cost-of-living' crisis, maar ook boerenprotesten tegen beleid bedoeld om de stikstofuitstoot en andere gevolgen van de agrarische sector in te dammen.   Dat alles heeft een relatie met negatieve gevolgen op mens en milieu die direct of indirect worden veroorzaakt door keuzes van individuen en bedrijven, groepen, of de maatschappij als geheel. De manier waarop onze samenleving en economie geconfigureerd zij... ...lees meer

Artikel

AI en aansprakelijkheid: stappen naar een nieuw regime

mr. P.G. van der Putt en mr. R.J.J. Westerdijk1

Bijna 1,5 jaar na de lancering van het concept voor de verordening op de artificiële intelligentie[2] ("AI-verordening"), heeft de Europese Commissie zowel een conceptrichtlijn inzake AI-aansprakelijkheid[3] als een concept voor de herziening van de richtlijn productenaansprakelijkheid gepubliceerd.[4] Beide nieuwe conceptrichtlijnen bouwen voort op het concept van de AI-verordening. Die verordening zal regels stellen aan het ontwikkelen, op de markt brengen en gebruiken van systemen met artificiële intelligentie.[5] De verordening beoogt de toegevoegde waarde van kunstmatige intelligent... abonneren of dit artikel kopen.

De Cyber Resilience Act

mr. S.C.M.J.V.L. Kloppers en mr. R.H.G. van Schaik1

de jongste boom in het bos van cyber- securitywetgeving Onlangs werd bekend dat de cybersecurity van Nederlandse bedrijven achterloopt op de rest van West Europa. Bijna een derde van de Nederlandse bedrijven verlaagt de cyberuitgaven in 2023, zo werd gerapporteerd.[2] Dat de uitgaven juist verlaagd worden is opvallend, met name omdat de Corporate Governance Code, van toepassing op Nederlandse beursvennootschappen, sinds december 2022 ook de best practice voorschrijft dat het bestuur "de risico's die verbonden zijn aan de strategie en de activiteiten van de vennootscha... abonneren of dit artikel kopen.

De digitale wereld volgens het liberalisme: drie uitdagingen, vijf kernwaarde...

dr. mr. A.E. de Hingh1

Boekbespreking Bespreking van: F. Osinga et al (red.), Digitalisering en liberale kernwaarden. Vrijheid door grenzen te stellen in de digitale wereld (TeldersStichting Geschriften nr. 132), Antwerpen/'s-Hertogenbosch: Gompel&Svacina, 2022 (ISBN 978 94 6371 386 3, 199 p., paperback, € 27,50) Medio augustus 2022 publiceerde het wetenschappelijk bureau van de VVD, de TeldersStichting, het boek Digitalisering en liberale kernwaarden. Het vormt het eindproduct van reflecties op dat thema door een werkgroep bestaande uit Frans Osinga (voorzitter), W... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Oneerlijke handelspraktijken in de uitgifte van tokens door crypto startups e...

mr. J. Verstappen1

Annotatie bij Gerechtshof Amsterdam 20 september 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:2712 In deze Momentum-zaak steunt het Hof Amsterdam op Nederlandse wetgeving die een deel van het Europese consumentenrecht implementeert. Eind vorig jaar heeft het Europees Rechtsinstituut haar inzichten met betrekking tot de impact van blockchaintechnologie op het Europese consumentrecht gepubliceerd.[2] Dit instituut, opgezet in 2011 naar het voorbeeld van het invloedrijke American Law Insitute, is een onafhankelijke organisatie die als doel heeft de kwaliteit van het Europese recht te verbeteren... abonneren of dit artikel kopen.

De strijd van Jort Kelder tegen Google en Twitter inzake nep crypto-advertenties

mr. M. Weij1

Annotatie bij Rechtbank Amsterdam 18 mei 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:2637 en ECLI:NL:RBAMS:2638: 1. Inleiding In dit tijdschrift heb ik vaker stilgestaan bij het probleem rondom nep crypto-advertenties. Zie bijvoorbeeld mijn annotatie "Facebook en maatregelen tegen nep-bitcoin advertentie" uit 2020.[2]   Eerdere zaken over dergelijke kwesties leren dat de grote platformaanbieders vaak aan het langste eind trekken. Zo ook (weer) in deze kwestie tussen enerzijds Kelder en anderzijds Google en Twitter. De platformaanbieders doen volgens de rec... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

mr. J.J.H. Vos

NL Voorstel Verzamelwet gegevensbescherming Op 2 december 2022 is het wetsvoorstel Verzamelwet Gegevensbescherming bij de Tweede Kamer ingediend. Het voorstel strekt tot wijziging van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) en enkele andere wetten in verband met het stroomlijnen en actualiseren van het gegevensbeschermingsrecht. Het wetsvoorstel verduidelijkt onder meer dat de werking van artikel 5 lid 1 van de UAVG, dat de toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger vereist als de betrokkene de leeftijd van 16 nog niet heeft bereikt, ook ... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Signaleringen

mr. P.G. van der Putt

Algoritmetoezicht van start De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een coördinerende taak gekregen in het toezicht op algoritmes. Uitgangspunt is dat het bestaande toezicht op algoritmes & AI intact blijft. Dit toezicht ligt bij verschillende colleges, markttoezichthouders en rijksinspecties. De regering vindt van belang dat overkoepelend in de gaten wordt gehouden wat de generieke en specifieke risico's en effecten zijn van algoritmes. Ook vindt de regering van belang dat de toezichthouders daarover kennis delen en bestaande samenwerkingen versterken. De AP zal dit... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentie

mr. F. Schemkes en M.V. Avanesian LL.B, BSc

NOVEMBER 2022 Rechtbank Amsterdam, 4 november 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:6396   Kort geding, demonstraties, internet   Verzoekster, de organisatie Samen voor Nederland, wilde demonstreren op De Dam. De burgermeester van Amsterdam heeft besloten deze te verplaatsen naar het Museumplein. Verzoekster stelt dat er geen reden is voor verplaatsing is. De burgemeester heeft deze demonstratie verplaatst omdat het risico op (ernstige) wanordelijkheden op de Dam op basis van informatie van de politie beduidend hoger wordt ingescha... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS