Tijdschrift voor Internetrecht 2023 nr. 1

AI en aansprakelijkheid: stappen naar een nieuw regime

mr. P.G. van der Putt en mr. R.J.J. Westerdijk1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Bijna 1,5 jaar na de lancering van het concept voor de verordening op de artificiële intelligentie2 ("AI-verordening"), heeft de Europese Commissie zowel een conceptrichtlijn inzake AI-aansprakelijkheid3 als een concept voor de herziening van de richtlijn productenaansprakelijkheid gepubliceerd.4 Beide nieuwe conceptrichtlijnen bouwen voort op het concept van de AI-verordening. Die verordening zal regels stellen aan het ontwikkelen, op de markt brengen en gebruiken van systemen met artificiële intelligentie.5 De verordening beoogt de toegevoegde waarde van kunstmatige intelligentie te vergroten en tegelijkertijd de gevaren in te dammen, met name door eisen te stellen aan AI-toepassingen. De twee nieuwe conceptrichtlijnen zijn bedoeld om de rechtspositie van benadeelden van AI te versterken.6  
Wij zullen in dit artikel deze twee nieuwe conceptrichtlijnen inhoudelijk bespreken, deze waar mogelijk plaatsen in de context van het bestaande recht, en we sluiten af met eni...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding: twee nieuwe voorstellen voor aansprakelijkheid in verband met AI

2. De conceptrichtlijn AI-aansprakelijkheid in een notendop

2.1. Het bewijsvermoeden van causaal verband

2.2. Toegang tot bewijsmateriaal

3. De concept richtlijn Productenaansprakelijkheid in een notendop

3.1. Inleiding

3.2. Software en AI als product

3.3. De aansprakelijke partijen

3.4. Toegang tot bewijsmateriaal en bewijslast

3.5. Andere software- of AI-specifieke elementen in het voorstel

4. Enkele kritische kanttekeningen

4.1. Richtlijn AI-aansprakelijkheid

4.2. Richtlijn productenaansprakelijkheid

5. Conclusies

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. P.G. van der Putt en mr. R.J.J. Westerdijk1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/17636

Verder in 2023 nr.1

 Transparantie in de wolk: naar een duurzaam internet

Afgelopen jaar was onrustig. Corona-naweeën, oorlog op het Europese continent door de invasie van Oekraïne door Rusland, gevolgd door een energie en een 'cost-of-living' crisis, maar ook ...

 AI en aansprakelijkheid: stappen naar een nieuw regime

Bijna 1,5 jaar na de lancering van het concept voor de verordening op de artificiële intelligentie[2] ("AI-verordening"), heeft de Europese Commissie zowel een conceptrichtlijn inzake AI-aansprakel...

 De Cyber Resilience Act

de jongste boom in het bos van cyber- securitywetgeving Onlangs werd bekend dat de cybersecurity van Nederlandse bedrijven achterloopt op de rest van West Europa. Bijna een derde van de Nederlandse...

 De digitale wereld volgens het liberalisme: drie uitdagingen, vijf kernwaarden, een paar grote thema's en een handvol aanbevelingen

Boekbespreking Bespreking van: F. Osinga et al (red.), Digitalisering en liberale kernwaarden. Vrijheid door grenzen te stellen in de digitale wereld (TeldersStichting Geschriften nr. 132), Antwerp...

 Signaleringen

Algoritmetoezicht van start De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een coördinerende taak gekregen in het toezicht op algoritmes. Uitgangspunt is dat het bestaande toezicht op algoritmes &...