TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2023 nr. 1

Wet arbeid vreemdelingen en recente evenredigheidsontwikkelingen

mr. E.C. van der Maden en mr. D.G.M. Diesfeldt1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In dit artikel gaan wij in op de (evenredigheid van de) bestuursrechtelijke handhaving van de Wet arbeid vreemdelingen ("Wav"). Deze bestuursrechtelijke arbeidswet brengt rechten en plichten mee voor Wav-werkgevers, die zich van dat Wav-werkgeverschap niet altijd bewust zijn. Wij lichten in dit artikel toe wat de Wav in een notendop inhoudt, hoe de toezicht en handhaving in dit kader zijn geregeld en welke rol het evenredigheidsbeginsel speelt bij de eventuele boeteoplegging.

1. Kruising tussen arbeidsrecht en bestuursrecht in de Wav

Op het eerste gezicht zijn het arbeidsrecht en het bestuursrecht twee duidelijk van elkaar te onderscheiden rechtsgebieden, waarbij verschillende belangen centraal staan en waar verschillende betrokken partijen de hoofdrol spelen. Binnen het arbeidsrecht draait het om de verhouding werkgever – werknemer. Binnen het bestuursrecht daarentegen staat de verhouding overheid – burger of onderneming centraal. Ho...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Kruising tussen arbeidsrecht en bestuursrecht in de Wav

2. Kern van de Wav

2.1. Het tewerkstellingsverbod

2.1.1. Wav-werkgeverschap

2.1.2. Arbeid in de zin van de Wav

2.1.3. Toepassingsbereik tewerkstellingsverbod

2.1.4. Uitzonderingen op het tewerkstellingsverbod

2.2. Bewaar- en identificatieplicht Wav

3. Toezicht en handhaving

3.1. Toezicht

3.2. Handhaving

3.3. Openbaarmaking

3.4. Stillegging van de werkzaamheden

4. Wav en de recente evenredigheidsontwikkelingen

5. Werkgever: wees u bewust van de Wav

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. E.C. van der Maden en mr. D.G.M. Diesfeldt1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/17659

Verder in 2023 nr.1

 Wanneer is het studiekostenbeding nog mogelijk en wat betekent dat dan? Een historische beschouwing

Met de invoering van de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden is de mogelijkheid een studiekostenbeding te kunnen afsluiten danig ingeperkt. Wanneer is zo'n beding nog mogelijk, en pa...

 Everything changes, it all stays the same

Arbeidswetgeving kan door de EU-wetgever of door de lidstaten worden ontwikkeld. Bij de vraag wie aan zet is, speelt het subsidiariteitsbeginsel een cruciale rol. In deze column bespreken wij het b...

 Een voltijdbonus in het onderwijs, mag dat?

In deze bijdrage wordt nagegaan of een voltijdbonus in overeenstemming is met het gelijke behandelingsrecht indien deze bonus wordt ingevoerd in de sector onderwijs. De auteur concludeert onder and...

 Wet arbeid vreemdelingen en recente evenredigheidsontwikkelingen

In dit artikel gaan wij in op de (evenredigheid van de) bestuursrechtelijke handhaving van de Wet arbeid vreemdelingen ("Wav"). Deze bestuursrechtelijke arbeidswet brengt rechten en plichten mee vo...