TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2023 nr. 1

Everything changes, it all stays the same

prof. mr. dr. J.H. Even en mr. A. Zwanenburg1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Arbeidswetgeving kan door de EU-wetgever of door de lidstaten worden ontwikkeld. Bij de vraag wie aan zet is, speelt het subsidiariteitsbeginsel een cruciale rol. In deze column bespreken wij het belang van dit beginsel en signaleren wij aan de hand van recente Europese wetgevingsinitiatieven op het terrein van het arbeidsrecht dat de aandacht hiervoor verslapt. Wij adviseren de Europese Commissie en de Nederlandse politiek scherper aan dit beginsel te toetsen.

Everything changes, it all stays the same. Everyone guilty, no one to blame. Every way out, brings you back to the start (…). Hoewel dit tekstfragment dat niet meteen verraadt, betreft het hier een liefdesliedje (love me forever) afkomstig van de iconische band Motörhead. In deze column zullen we dit liedje in verband brengen met het subsidiariteitsbeginsel en geven we een goed bedoeld advies aan EU-instituties en de Nederlandse overheid.

 

We veronderstellen bekend dat arbei...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. mr. dr. J.H. Even en mr. A. Zwanenburg1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/17655

Verder in 2023 nr.1

 Wanneer is het studiekostenbeding nog mogelijk en wat betekent dat dan? Een historische beschouwing

Met de invoering van de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden is de mogelijkheid een studiekostenbeding te kunnen afsluiten danig ingeperkt. Wanneer is zo'n beding nog mogelijk, en pa...

 Everything changes, it all stays the same

Arbeidswetgeving kan door de EU-wetgever of door de lidstaten worden ontwikkeld. Bij de vraag wie aan zet is, speelt het subsidiariteitsbeginsel een cruciale rol. In deze column bespreken wij het b...

 Een voltijdbonus in het onderwijs, mag dat?

In deze bijdrage wordt nagegaan of een voltijdbonus in overeenstemming is met het gelijke behandelingsrecht indien deze bonus wordt ingevoerd in de sector onderwijs. De auteur concludeert onder and...

 Wet arbeid vreemdelingen en recente evenredigheidsontwikkelingen

In dit artikel gaan wij in op de (evenredigheid van de) bestuursrechtelijke handhaving van de Wet arbeid vreemdelingen ("Wav"). Deze bestuursrechtelijke arbeidswet brengt rechten en plichten mee vo...