TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2023 nr. 1

Wanneer is het studiekostenbeding nog mogelijk en wat betekent dat dan? Een historische beschouwing

prof. mr. G.C. Boot en J.A. van Gool1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Met de invoering van de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden is de mogelijkheid een studiekostenbeding te kunnen afsluiten danig ingeperkt. Wanneer is zo'n beding nog mogelijk, en past dat wel binnen de maatschappelijke opdracht Een Leven Lang Leren? Onderzocht worden de jurisprudentie van de Hoge Raad en de feitenrechters over het studiekostenbeding, de wijzigingen die de Wwz met zich bracht en hoe hieraan uitvoering is gegeven, alsook de wijze waarop de Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden is geïmplementeerd.

1. Introductie en vraagstelling

Per 1 augustus 2022 is de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (WTA) in werking getreden.2 Op grond daarvan moeten op grond van artikel 7:611a (nieuw) BW sommige studiekosten3 volledig door de werkgever worden betaald, is het verhalen van die kosten op de werknemer niet toegestaan en geldt de hiervoor benodigde tijd als werktijd. In het verleden is door de ve...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Introductie en vraagstelling

2. Muller/Van Opzeeland

3. Jurisprudentie na 1983

4. Een leven lang leren

5. Wwz – verrekening scholingskosten met transitievergoeding

6. Wwz- scholingsartikel

7. Wwz- studiekostenbeding

8. Transitievergoeding en AMvB

9. Richtlijn en Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden de reikwijdte van artikel 7:611a lid 2 BW

10. Een nader beschouwing van de reikwijdte van artikel 7:611a lid 2 BW

11. Overzicht van de verschillende soorten scholing

12. Als een scholingsbeding mag: hoe dan?

13. Conclusie/afronding

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. mr. G.C. Boot en J.A. van Gool1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/17658

Verder in 2023 nr.1

 Wanneer is het studiekostenbeding nog mogelijk en wat betekent dat dan? Een historische beschouwing

Met de invoering van de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden is de mogelijkheid een studiekostenbeding te kunnen afsluiten danig ingeperkt. Wanneer is zo'n beding nog mogelijk, en pa...

 Everything changes, it all stays the same

Arbeidswetgeving kan door de EU-wetgever of door de lidstaten worden ontwikkeld. Bij de vraag wie aan zet is, speelt het subsidiariteitsbeginsel een cruciale rol. In deze column bespreken wij het b...

 Een voltijdbonus in het onderwijs, mag dat?

In deze bijdrage wordt nagegaan of een voltijdbonus in overeenstemming is met het gelijke behandelingsrecht indien deze bonus wordt ingevoerd in de sector onderwijs. De auteur concludeert onder and...

 Wet arbeid vreemdelingen en recente evenredigheidsontwikkelingen

In dit artikel gaan wij in op de (evenredigheid van de) bestuursrechtelijke handhaving van de Wet arbeid vreemdelingen ("Wav"). Deze bestuursrechtelijke arbeidswet brengt rechten en plichten mee vo...