TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2023 nr. 1

Een voltijdbonus in het onderwijs, mag dat?

mr. dr. A. Eleveld1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In deze bijdrage wordt nagegaan of een voltijdbonus in overeenstemming is met het gelijke behandelingsrecht indien deze bonus wordt ingevoerd in de sector onderwijs. De auteur concludeert onder andere dat het antwoord op deze vraag niet eenduidig is. Zo zal voor een juiste toepassing van de objectieve rechtvaardigingstoets aanvullend empirisch onderzoek moeten worden verricht.

1. Inleiding

Ideeën over de invoering van een zogenaamde 'voltijdbonus' gonzen al langere tijd rond in Den Haag. Met name in de zorg en het onderwijs wordt het verstrekken van een financiële bonus bij urenuitbreiding als een oplossing gezien voor de krapte op de arbeidsmarkt. In een brief van 7 november 2022 heeft minister Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs aangekondigd dat hij aan de hand van een proef wil gaan kijken welke maatregelen werken en wat de effecten zijn van zo'n bonus in het onderwijs.2 De exacte vormgeving van de voltijdbonus is echter nog niet duideli...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Het Advies van het College

3. Voltijdbonus in het onderwijs

3.1. De gelijke gevallentoets

3.2. Verboden onderscheid

3.3. Objectieve rechtvaardiging

3.4. Andere verboden gronden voor onderscheid?

4. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. A. Eleveld1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/17656

Verder in 2023 nr.1

 Wanneer is het studiekostenbeding nog mogelijk en wat betekent dat dan? Een historische beschouwing

Met de invoering van de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden is de mogelijkheid een studiekostenbeding te kunnen afsluiten danig ingeperkt. Wanneer is zo'n beding nog mogelijk, en pa...

 Everything changes, it all stays the same

Arbeidswetgeving kan door de EU-wetgever of door de lidstaten worden ontwikkeld. Bij de vraag wie aan zet is, speelt het subsidiariteitsbeginsel een cruciale rol. In deze column bespreken wij het b...

 Een voltijdbonus in het onderwijs, mag dat?

In deze bijdrage wordt nagegaan of een voltijdbonus in overeenstemming is met het gelijke behandelingsrecht indien deze bonus wordt ingevoerd in de sector onderwijs. De auteur concludeert onder and...

 Wet arbeid vreemdelingen en recente evenredigheidsontwikkelingen

In dit artikel gaan wij in op de (evenredigheid van de) bestuursrechtelijke handhaving van de Wet arbeid vreemdelingen ("Wav"). Deze bestuursrechtelijke arbeidswet brengt rechten en plichten mee vo...