TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2023 nr. 2

Wetsvoorstel seksuele misdrijven: wat betekent dit voor het arbeidsrecht?

mr. S. van Waegeningh1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het Wetsvoorstel seksuele misdrijven voorziet in een modernisering en uitbreiding van strafbaarstelling van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit wetsvoorstel raakt aan het arbeidsrecht omdat seksuele intimidatie in het wetsvoorstel strafbaar wordt gesteld en seksuele handelingen binnen een afhankelijkheidsrelatie (zoals binnen een arbeidsverhouding) straks al snel als aanranding of verkrachting worden aangemerkt. Het ligt op de weg van werkgevers en werknemers om in aansluiting op dit wetsvoorstel heldere en eenduidige afspraken te maken over de arbeidsrechtelijke normering en sanctionering van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

1. Inleiding

Op 10 oktober 2022 is het wetsvoorstel seksuele misdrijven2 aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit wetsvoorstel strekt tot modernisering en uitbreiding van de strafbaarstelling van verschillende vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat geldt bijvoorbeeld voor de strafrechtelijke bescherming tegen a...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Toelichting wetsvoorstel

2.1. Achtergrond

2.2. Kern wetsvoorstel

2.3. Schuld- en opzetaanranding en verkrachting (in afhankelijkheidsrelatie)

2.4. Seksuele intimidatie

3. Gevolgen wetsvoorstel voor arbeidsrecht

3.1. Seksuele intimidatie

3.2. Seksuele handelingen binnen functionele afhankelijkheidsrelatie

3.3. Arbeidsrechtelijke normering

3.4. De rol van de bovengeschikte

4. Tot slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. S. van Waegeningh1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/17745

Verder in 2023 nr.2

 Minder vergeldingen en meer meldingen?

Wet Bescherming Klokkenluiders en de overweging om te melden De Wet Bescherming Klokkenluiders moet klokkenluiders beter beschermen tegen vergelding. In deze bijdrage bespreek ik, aan de hand van i...

 Hernieuwde kwalificatie: van opdracht- naar arbeidsovereenkomst en vice versa?

Partijen kunnen een overeenkomst tot het verrichten van werk tegen betaling op verschillende wijzen inrichten. Voordat de rechtsverhouding kan worden gekwalificeerd, moet worden vastgesteld welke r...

 Wetsvoorstel seksuele misdrijven: wat betekent dit voor het arbeidsrecht?

Het Wetsvoorstel seksuele misdrijven voorziet in een modernisering en uitbreiding van strafbaarstelling van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit wetsvoorstel raakt aan het arbeidsrecht omdat se...