TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2024 nr. 2

Doorkijkje concern bij uitleg verplichtstellingsbesluit

mr. W.C.M. Donner-Broersma C.P.L.1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Strekt de werkingssfeer van een bedrijfstakpensioenfonds of cao zich ook uit tot groepsentiteiten die samenhangende werkzaamheden verrichten? In de G-Star zaak luidt het oordeel van de Rechtbank Amsterdam op deze vraag bevestigend. Was hier sprake van een slip of the pen, bijzondere omstandigheden, of is sprake van een relevante ontwikkeling voor ondernemers die de bedrijfsactiviteiten hebben verdeeld over verschillende juridische entiteiten?

1. Inleiding

De werkingssfeer van een bedrijfstakpensioenfonds of cao is vaak voer voor juridische discussies. Bij gebrek aan definities in de werkingssfeer komt het immers aan op de uitleg van de gebruikte begrippen. Denk hierbij aan de vraag of een vegetarische 'gehaktbal' een gehaktbal is,2 een pannenkoek een koek3 of een online platform een reisagent4 of vervoerder.5 Ook de reikwijdte van het begrip werkgever of onderneming is onderhevig aan uitleg. In sommige gevallen leidt dat ertoe dat een groeps...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Juridisch kader

3. Normadressaat en kernactiviteit

3.1. FNV/Van Oers

3.2. Picnic

3.3. Stichting Joyce-House

3.4. X B.V. / Pensioenfonds Vervoer

3.5. X B.V. / Pensioenfonds PFZW

3.6. Prijsvrij

3.7. G-Star

4. Vereenzelviging

5. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. W.C.M. Donner-Broersma C.P.L.1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/18192

Verder in 2024 nr.2

 Toch geen toezicht op gelijke kansen bij werving en selectie?

Recent verwierp de Eerste Kamer het Wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie.[2] Is dit een rechts-conservatieve reactie op een 'te progressief' wetsvoorstel? Wie weet. Duidelij...

 De IMVO-convenanten ontrafeld

Met de komst van de CS3D zullen veel bedrijven – direct of indirect – te maken krijgen met verplichtingen omtrent due diligence, waaronder ten aanzien van arbeid. Omdat due diligence ma...

 Doorkijkje concern bij uitleg verplichtstellingsbesluit

Strekt de werkingssfeer van een bedrijfstakpensioenfonds of cao zich ook uit tot groepsentiteiten die samenhangende werkzaamheden verrichten? In de G-Star zaak luidt het oordeel van de Rechtbank Am...

 De werkgeversvereniging als loonkartel

Als cao-onderhandelingen stuklopen, mag een werkgeversvereniging haar leden niet adviseren om het eindbod aan hun werknemers uit te betalen. In dit artikel wordt onderzocht of het kartelverbod in d...

 Actualiteit − Modernisering van het concurrentiebeding: juridisch-economische overwegingen

Modernisering van het concurrentiebeding is gewenst, om oneigenlijk gebruik tegen te gaan en kennisontwikkeling, innovatie en kenniscirculatie beter mogelijk te maken.  1. Inleiding Concurrentie is...