TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2023 nr. 2

Minder vergeldingen en meer meldingen?

prof. dr. A. Akkerman1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Wet Bescherming Klokkenluiders en de overweging om te melden

De Wet Bescherming Klokkenluiders moet klokkenluiders beter beschermen tegen vergelding. In deze bijdrage bespreek ik, aan de hand van inzichten uit sociaal wetenschappelijk onderzoek, inhoeverre deze bescherming ook zal leiden tot een grotere bereidheid om vermoedens van misstanden te melden.

Op 18 februari 2023 is de Wet Bescherming Klokkenluiders (hierna WBK) in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet Huis voor Klokkenluiders. Door melders beter te beschermen hoopt de wetgever dat misstanden vaker worden gemeld. Daarnaast behelst de WBK enkele nieuwe eisen aan interne klokkenluidersregelingen die potentiële melders meer procedurele zekerheid zouden moeten bieden. Wat valt op basis van sociaal-wetenschappelijk onderzoek te verwachten over de mate waarin de WBK zal leiden tot minder vergelding en meer melding?

 

In de sociaal wetenschappelijk theorie wordt een drietal afwegingen ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Wet Bescherming Klokkenluiders en de overweging om te melden

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. dr. A. Akkerman1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/17743

Verder in 2023 nr.2

 Minder vergeldingen en meer meldingen?

Wet Bescherming Klokkenluiders en de overweging om te melden De Wet Bescherming Klokkenluiders moet klokkenluiders beter beschermen tegen vergelding. In deze bijdrage bespreek ik, aan de hand van i...

 Hernieuwde kwalificatie: van opdracht- naar arbeidsovereenkomst en vice versa?

Partijen kunnen een overeenkomst tot het verrichten van werk tegen betaling op verschillende wijzen inrichten. Voordat de rechtsverhouding kan worden gekwalificeerd, moet worden vastgesteld welke r...

 Wetsvoorstel seksuele misdrijven: wat betekent dit voor het arbeidsrecht?

Het Wetsvoorstel seksuele misdrijven voorziet in een modernisering en uitbreiding van strafbaarstelling van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit wetsvoorstel raakt aan het arbeidsrecht omdat se...