TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2023 nr. 2

De Pgb-dienstverlener aan huis onder de WW; de implicaties voor het particuliere huispersoneel

mr. dr. L. van den Berg1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Annotatie bij Centrale Raad van Beroep 30 maart 2023, ECLI:NL:CRVB:2023:481

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft op 30 maart 2023 bevestigd, dat de uitsluiting van pgb-dienstverleners in de WW, verboden discriminatie op grond van geslacht oplevert in de zin van artikel 4 van Richtlijn 79/7/EEG (de Richtlijn). De uitspraak biedt aanwijzingen dat deze conclusie ook op zal gaan voor huispersoneel in de particuliere sfeer (de private markt voor dienstverlening aan huis). De auteur gaat in deze annotatie in op een drietal maatregelen die de wetgever kan treffen teneinde strijd met de Richtlijn te voorkomen.

1. Inleiding

In dit tijdschrift heeft Anja Eleveld al geconcludeerd dat op grond van het EU-recht de uitsluiting van de werkingssfeer van werknemersverzekeringen van de groep particuliere dienstverleners aan huis hoogstwaarschijnlijk strijdig moet worden geacht met het verbod van discriminatie op grond van geslacht.2 De recente uit...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Annotatie bij Centrale Raad van Beroep 30 maart 2023, ECLI:NL:CRVB:2023:481

1. Inleiding

2. De doelstellingen van de Regeling Dienstverlening aan huis

3. Pgb-dienstverlening en de regeling dienstverlening aan huis

4. De uitspraak van de Rechtbank Rotterdam

5. Het arrest TGGS van het HvJ EG

6. De uitspraak van de CRvB

7. De gevolgen van de CRvB-uitspraak voor de publieke gefinancierde dienstverlening aan huis

8. De coherentie van de doelstelling beperking van kruimelverzekeringen

9. De coherentie van de overige doelstellingen

10. Oplossing 1: schrappen van de uitzonderingsbepaling voor dienstverleners aan huis

11. Oplossing 2: Omzetting naar een urencriterium?

12. Oplossing 3: premievrijstelling bij marginale arbeid?

13. Ten slotte

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. dr. L. van den Berg1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:CRVB:2023:481
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/17746

Verder in 2023 nr.2

 Minder vergeldingen en meer meldingen?

Wet Bescherming Klokkenluiders en de overweging om te melden De Wet Bescherming Klokkenluiders moet klokkenluiders beter beschermen tegen vergelding. In deze bijdrage bespreek ik, aan de hand van i...

 Hernieuwde kwalificatie: van opdracht- naar arbeidsovereenkomst en vice versa?

Partijen kunnen een overeenkomst tot het verrichten van werk tegen betaling op verschillende wijzen inrichten. Voordat de rechtsverhouding kan worden gekwalificeerd, moet worden vastgesteld welke r...

 Wetsvoorstel seksuele misdrijven: wat betekent dit voor het arbeidsrecht?

Het Wetsvoorstel seksuele misdrijven voorziet in een modernisering en uitbreiding van strafbaarstelling van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit wetsvoorstel raakt aan het arbeidsrecht omdat se...