Tijdschrift voor Curatoren 2023 nr. 2/3

Annotatie bij Hoge Raad 24 maart 2023, ECLI:NL:HR:2023:445 (X/Ter Waarbeek q.q.)

mr. A.B. Borsboom1 en mr. E.A.H. ten Berge

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Met het oog op het terugdringen van misbruik van rechtspersonen, is met ingang van 1 januari 1987 de Wet bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement in werking getreden.2 ,3 Voor de besloten vennootschap is deze wet gecodificeerd in art. 2:248 BW. In geval van faillissement is iedere bestuurder van een besloten vennootschap jegens de boedel hoofdelijk aansprakelijk voor het faillissementstekort, indien het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit kennelijk onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement.4 Met een bestuurder als bedoeld in art. 2:248 lid 1 BW wordt gelijkgesteld degene die het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij bestuurder, de feitelijk beleidsbepaler.5

 

De vraag wanneer sprake is van het (mede) bepalen van het beleid “als ware hij bestuurder” is in de liter...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Feiten

3. Oordeel van de Hoge Raad

4. Kader voor de feitelijk beleidsbepaler bezien in het licht van deze uitspraak

5. Bevindt nu iedere betrokkene bij een (besloten) vennootschap zich op glas ijs?

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. A.B. Borsboom1 en mr. E.A.H. ten Berge
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2023:445
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/17817

Verder in 2023 nr.2/3

 Voorwoord

Geachte lezers,   Met ingang van dit nummer, krijgt het Tijdschrift voor Curatoren een wat andere look en feel.   We gaan werken met vaste rubrieken, zijn een samenwerking met JIRA aa...

 Introductie Vereniging JIRA

Dit artikel kan gratis worden gelezen indien u bent ingelogd. De redactie van het Tijdschrift voor Curatoren heeft de vereniging Jonge InsolventieRecht Advocaten (JIRA) gevraagd om een samenwerkin...

 De TerugQijQ - het faillissement van Fokker1

Vanaf dit nummer, 2023/2, introduceren we een nieuwe rubriek, de terugQijQ, waarin we interviews publiceren met gerenommeerde, gepensioneerde curatoren. In elk nummer delen zij waardevolle inzichte...

 Tijden veranderen: de invloed van maatschappelijke belangen en duurzaamheidsoverwegingen op de taakuitoefening door de curator – Deel II

In Deel I van dit artikel is de volgende vraag bevestigend beantwoord: moet de curator onder omstandigheden maatschappelijke belangen laten prevaleren boven het belang van de ge...

 Rechtspraakoverzicht maart tot en met juni 2023

Rechtbank Noord-Holland 21 maart 2023; ECLI:NL:RBNHO:2023:2689 Een namens X gedaan verzoek om te bevelen dat een schuldeiser instemt met een aangeboden dwangakkoord wordt door de rechtbank afgewez...