Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2023 nr. 3

De samenloop van overtreding van de artikelen 32 Arbowet en 307/308 Sr: niet meer- maar ééndaads!

mr. F.A. Dudok van Heel1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Annotatie bij Gerechtshof 's-Hertogenbosch 30 juni 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:2110

1. Inleiding

Op 27 augustus 2018 is een werknemer van een transportbedrijf uit Helmond om het leven gekomen nadat hij bedolven is geraakt onder een lading maïsvoermeel. Na onderzoek door de Nederlandse Arbeidsinspectie veroordeelde de Rechtbank Oost-Brabant het bedrijf op 20 juli 2021 tot een geldboete van € 100.000,- waarvan € 25.000,- voorwaardelijk. Bijkomend werd door de rechtbank – voorwaardelijk – de gedeeltelijke stillegging uitgesproken van het bedrijf. Het bedrijf werd ter zake van één en hetzelfde feitencomplex veroordeeld voor zowel overtreding van art. 32 van de Arbeidsomstandighedenwet2 (hierna: Arbowet) als dood door schuld: art. 307 van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr).

 

Op 30 juni 2023 heeft het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch uitspraak gedaan in het door het bedrijf ingestelde hoger beroep tegen dit vonnis. Het vonnis is beve...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Annotatie bij Gerechtshof 's-Hertogenbosch 30 juni 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:2110

1. Inleiding

2. Samenloop

2.1. Aspectenleer

2.2. Nuancering aspectenleer

2.2.1. Uiteenlopende beschermde rechtsgoederen

2.2.2. Uiteenlopende strafbedreigingen

2.2.3. Schuld en opzet

3. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. F.A. Dudok van Heel1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHSHE:2023:2110
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/17837

Verder in 2023 nr.3

 Allemaal recht doen aan het verschoningsrecht

De discussie over het verschoningsrecht is verhard en eenzijdig gericht op hoe de opsporende overheid met dat recht omgaat. Afgelopen februari zag Hof Den Haag zelfs aanknopingspunten om officieren...