Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2023 nr. 1

Samenloop franchise & huur: implicaties van de Wet franchise

mr. K.M. Verdurmen en mr. S. ten Wolde1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De afgelopen decennia is het aantal franchiseformules dat wereldwijd actief is, enorm gegroeid. Tegenwoordig zijn alleen al in Nederland zo'n 900 franchiseformules actief, met rond de 33.000 franchisevestigingen waar bijna 400.000 personen werkzaam zijn. Verschillende ontwikkelingen vroegen om regulering van de franchisesamenwerking.2 Op 1 januari 2021 is daarom de Wet franchise in werking getreden.
In dit artikel gaan wij in op de implicaties van de Wet franchise voor de franchiseovereenkomst in samenhang met een huurovereenkomst. Bijzondere aandacht besteden wij aan de vraag wat de rol van open normen in de Wet franchise is in het kader van de goedkeuringsprocedure voor van de wet afwijkende bedingen in de huurovereenkomst.

1. Wet franchise

Hoewel hij zelfstandig ondernemer is, is de franchisenemer relatief afhankelijk van de franchisegever doordat de franchisegever de koers van de formule bep...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Wet franchise

2. Kwalificatie franchise- en huurovereenkomst

2.1. Goedkeuring afwijkend beding

2.2. Beoordelingscriterium

3. Wet franchise implicaties voor de franchise- & huurovereenkomst

3.1. Goed franchisegeverschap

3.2. (Precontractuele) informatieverplichtingen & standstill-periode

3.3. Non-concurrentiebeding

3.4. Goodwill

4. Rol van "open normen" Wet franchise in kader van goedkeuringsprocedure afwijkende bedingen

5. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. K.M. Verdurmen en mr. S. ten Wolde1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/17613

Verder in 2023 nr.1

 Voorwoord

Bij het sluiten van de kopij voor het eerste nummer van 2023 werd net bekend dat de Raad voor Onroerende Zaken een nieuw model huurovereenkomst voor winkelruimte (7:290 BW) heeft gemaakt. Om deze r...

 Huur van te (her)ontwikkelen bedrijfsruimte: een praktische handleiding

Vaak zal een huurovereenkomst kort na het aangaan daarvan ook ingaan. In de praktijk komt het echter geregeld voor dat een lange periode is gelegen tussen het aangaan en het ingaan van de huurovere...

 Samenloop franchise & huur: implicaties van de Wet franchise

De afgelopen decennia is het aantal franchiseformules dat wereldwijd actief is, enorm gegroeid. Tegenwoordig zijn alleen al in Nederland zo'n 900 franchiseformules actief, met rond de 33.000 franch...

 Kosten kapitaal en onderhoud van energie(besparende) maatregelen

Verduurzaming van woningen, kantoor- en bedrijfsruimte is tegenwoordig aan de orde van de dag. Om een gebouw duurzaam te verwarmen en te koelen met lage exploitatiekosten kan onder meer een Warmte ...

 Due Diligence in het huurrecht; red flags en andere aandachtspunten

Part II – aanvullingen op het artikel uit 2017 In 2017 is in dit tijdschrift het artikel 'Due Diligence in het huurrecht; red flags en andere aandachtspunten' verschenen, geschreven door mr. K.J.M....

 Signaleringen

Boeken Red., Huurrecht 2023 en aanverwante regelgeving, Nijmegen: Ars Aequi Libri POD (ISBN: 9789493199828). Publicaties in tijdschriften J.A. van Strijen, "Label-C verplichting voor kantoorgebo...