Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2023 nr. 3

Geen verschoningsrecht officier van justitie in civiele procedure

mr. G.E. Willigenburg1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Annotatie bij Hoge Raad 20 mei 2022, ECLI:NL:HR:2022:722

Door de Hoge Raad (HR) werd in deze zaak beslist dat noch uit de tekst of strekking van artikel 7 Wet politiegegevens (Wpg) of uit de wetsgeschiedenis verhelderend kan worden afgeleid dat door de wetgever is afgewogen of uit deze bepaling een verschoningsrecht voortvloeit voor een officier van justitie. Hierdoor kan – aldus de Hoge Raad – een getuigplicht zoals is bepaald in artikel 165 lid 2 onder b Rv de geheimhoudingsplicht van artikel 7 Wpg opzijzetten. Door dit arrest zal de vraag wanneer een officier van justitie volgens de rechter-commissaris niet op vragen in een civiele procedure hoeft te antwoorden wellicht de gemoederen gaan bezighouden. Dit lijkt daarom met guidance van de wetgever nader onderzoek te vergen.

1. Uitgangspunt en feiten

In deze uitspraak draaide het om de vraag of een officier van justitie zich als getuige in een privaatrechteli...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Annotatie bij Hoge Raad 20 mei 2022, ECLI:NL:HR:2022:722

1. Uitgangspunt en feiten

2. Ontwikkelde rechtsregel

3. Gevolg van de rechtsregel

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. G.E. Willigenburg1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2022:722
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/17839

Verder in 2023 nr.3

 Allemaal recht doen aan het verschoningsrecht

De discussie over het verschoningsrecht is verhard en eenzijdig gericht op hoe de opsporende overheid met dat recht omgaat. Afgelopen februari zag Hof Den Haag zelfs aanknopingspunten om officieren...