TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2023 nr. 3

Belangrijk oordeel Hoge Raad over wijzigen indexatie van pensioen

dr. B. Dieleman1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Annotatie bij Hoge Raad 21 april 2023, ECLI:NL:HR:2023:661

 

In deze annotatie analyseert de auteur het arrest van de Hoge Raad van 21 april 2023 over indexatie van pensioen volgens de pensioenregeling van de AFM. In dit arrest oordeelt de Hoge Raad over het onderscheid tussen voorwaardelijke en onvoorwaardelijke indexatie, het wijzigen van de uitvoeringsovereenkomst en het eenzijdig wijzigen van een pensioenregeling.

1. Achtergrond en relevante wetgeving

1.1. Onvoorwaardelijke of voorwaardelijke indexatie

Circa 80% van het Nederlandse pensioenvermogen is opgebouwd op basis van een uitkeringsovereenkomst. Bij een uitkeringsovereenkomst oftewel middelloonregeling is de hoogte van de toegezegde pensioenuitkering leidend en de hoogte van de pensioenpremie een afgeleide hiervan. Bij een uitkeringsovereenkomst is van groot belang of en in welke mate de opgebouwde pensioenen worden aangepast aan loon- of prijs...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Annotatie bij Hoge Raad 21 april 2023, ECLI:NL:HR:2023:661

1. Achtergrond en relevante wetgeving

1.1. Onvoorwaardelijke of voorwaardelijke indexatie

1.2. Wijzigen van indexatiebepalingen

2. Aan procedure ontleende relevante feiten

3. Verloop van de procedure

4. Beslissing en relevante overwegingen

4.1. Onvoorwaardelijke indexatie of niet

4.2. Wijzigen uitvoeringsovereenkomst

4.3. Eenzijdig wijzigen

5. Belang voor de praktijk

5.1. Onvoorwaardelijke indexatie of niet

5.2. Wijzigen uitvoeringsovereenkomst

5.3. Eenzijdig wijzigen

5.4. Indexatie en Wet toekomst pensioenen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
dr. B. Dieleman1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2023:661
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/17858

Verder in 2023 nr.3

 Flex minder flex of (te) complex?

Nieuwe ronde, nieuwe kansen. De strijd tegen de (doorgeschoten) flexibilisering op de arbeidsmarkt gaat ook onder de demissionaire regering onverminderd door. Recent werden nieuwe maatregelen aange...

 De 'S' in ESG en het gebruikmaken van een flexibele schil bij de inzet van arbeidskrachten in de onderneming

In het debat over duurzaam ondernemen worden al enige tijd de zogenoemde ESG-factoren betrokken. Daarbij geldt kort en ongenuanceerd gezegd: hoe duurzamer en maatschappelijk verantwoorder de ondern...