TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2023 nr. 3

Actualiteit

D. Schwartz1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De nieuwe Corporate Governance Code en de rol voor medezeggenschap: nog een wereld te winnen

 

De nieuwe Corporate Governance Code heeft meer aandacht voor duurzame lange termijn waardecreatie. Wat is de rol van de ondernemingsraad daarbij?

Op 20 december 2022 is de corporate governance code (“de Code”) geactualiseerd.2 Er moet meer aandacht komen voor ‘duurzame lange termijn waardecreatie’. Welke rol speelt de ondernemingsraad daarbij volgens de Code? In dit artikel breng ik in kaart welke wijzigingen van de Code raakvlakken hebben met de rol van de ondernemingsraad. Heeft de ondernemingsraad een plek aan tafel bij de Big Boys of mag hij slechts meekijken vanaf de kindertafel?

1. Doel en geschiedenis van de Code in een notendop

De Code heeft tot doel het bewerkstelligen van een deugdelijk en transparant stelsel van checks and balances door het geven van een ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

De nieuwe Corporate Governance Code en de rol voor medezeggenschap: nog een wereld te winnen

1. Doel en geschiedenis van de Code in een notendop

2. Reikwijdte van de Code

3. Monitoring, naleving en zelfregulering

4. Het doel van de ondernemingsraad

5. De rol van de medezeggenschap in het licht van de (nieuwe) Code

5.1. Dialoog met de stakeholders omtrent duurzaamheid

5.2. D&I-beleid

5.3. Een cultuur gericht op duurzame lange termijn waardecreatie

5.4. Regeling voor het melden van een vermoeden van een misstand en onregelmatigheden

5.5. Verantwoording over beloningsverhoudingen

6. Algemeen: de rol van de Code in advies- en instemmingstrajecten

7. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
D. Schwartz1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/17859

Verder in 2023 nr.3

 Flex minder flex of (te) complex?

Nieuwe ronde, nieuwe kansen. De strijd tegen de (doorgeschoten) flexibilisering op de arbeidsmarkt gaat ook onder de demissionaire regering onverminderd door. Recent werden nieuwe maatregelen aange...

 De 'S' in ESG en het gebruikmaken van een flexibele schil bij de inzet van arbeidskrachten in de onderneming

In het debat over duurzaam ondernemen worden al enige tijd de zogenoemde ESG-factoren betrokken. Daarbij geldt kort en ongenuanceerd gezegd: hoe duurzamer en maatschappelijk verantwoorder de ondern...