Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2023 nr. 3

Toepassing van de Corporate Governance Code 2022 in overgangsjaar 2023

mr. drs. L.K. van Dijk1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Praktijkvraag

 

1. Introductie

Op 20 december 2022 heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance de Corporate Governance Code 2016 (de "Code 2016") geactualiseerd. De geactualiseerde Corporate Governance Code (de "Code 2022") treedt in werking vanaf boekjaren beginnend op of na 1 januari 2023, zo staat vermeld in de Code 2022.2 De Code 2022 is evenwel nog niet formeel aangewezen als gedragscode in de zin van art. 2:391 lid 5 BW.

 

Teneinde deze wettelijke verankering te bewerkstelligen heeft de minister voor Rechtsbescherming op 31 mei 2023 een ontwerpbesluit voorgehangen aan de Eerste en Tweede Kamer ter wijziging van het Besluit inhoud bestuursverslag (het "Ontwerpbesluit).3 Indien dit besluit in ongewijzigde vorm wordt vastgesteld, zal de Code 2022 per 1 januari 2024 wettelijk worden verankerd. Tot die tijd heeft de Code 2016 als gedragscode in de zin van art. 2:391 lid 5 BW te gelden. Het jaar 2023 ka...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Praktijkvraag

1. Introductie

2. Inwerkingtreding van de Corporate Governance Code

2.1. Corporate Governance Code

2.2. Wettelijke verankering: wijziging Besluit inhoud bestuursverslag

3. Overgangsjaar 2023

4. Praktisch antwoord op de praktijkvraag

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. drs. L.K. van Dijk1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/17780

Verder in 2023 nr.3

 Voorwoord

Recht op een accountant?   In ons rechtsstatelijk systeem bestaat er een recht op een advocaat. Indien een partij niet in staat is een advocaat te vinden die hem bij kan staan in een procedu...

 Accountant en niet-naleving van wet- en regelgeving

(NOCLAR) Met ingang van 1 januari 2019 zijn de door het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants ("NBA") vastgestelde 'Nadere voorschriften over de handelwijze van de accountan...

 Toepassing van de Corporate Governance Code 2022 in overgangsjaar 2023

Praktijkvraag   1. Introductie Op 20 december 2022 heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance de Corporate Governance Code 2016 (de "Code 2016") geactualiseerd. De geactualiseerde C...

 Actualiteiten

1. Nationaal 1.1. Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie door Eerste Kamer aangenomen Op 14 maart 2023 heeft de Eerste Kamer het voorstel voor de Tijdelijke wet transparantie turboliquidati...