Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2023 nr. 4

Reactie op "Toepassing van de Corporate Governance Code 2022 in overgangsjaar 2023"

Mr. C.R. Nagtegaal1 en mr. L.J.M. Baks2

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Loes van Dijk3 snijdt in haar artikel over de toepassing van de Corporate Governance Code 2022 ("Code 2022") in boekjaar 2023 vragen aan die wij ook vanuit de praktijk herkennen. We hebben haar artikel dan ook met veel belangstelling gelezen, maar komen tot andere conclusies.

Na de publicatie van de bijdrage van Van Dijk, is het besluit waarbij de Code 2022 tot gedragscode in de zin van artikel 2:391 lid 5 BW wordt aangewezen (het "Besluit") in het Staatsblad gepubliceerd.4 Van Dijk moest haar bijdrage nog baseren op het Ontwerpbesluit (zoals gedefinieerd in haar bijdrage). In onze bijdragen verwijzen wij naar het Besluit. Het Besluit wijkt niet af van het Ontwerpbesluit op de voor deze bijdrage relevante onderwerpen.


Van Dijk stelt dat boekjaar 2023 een overgangsjaar zal zijn voor de toepassing van de Code 2022. Zij constateert dat vennootsch...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
Mr. C.R. Nagtegaal1 en mr. L.J.M. Baks2
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/17877

Verder in 2023 nr.4

 Verslaggeving en pratende accountants als panacee voor alles?

Verslaggeving door ondernemingen wordt steeds omvangrijker en gedetailleerder. Aan accountants wordt in het kader van verslaggeving steeds meer verantwoordelijkheid opgedrongen. Ik doe een poging t...

 Jaarrekeningaspecten van de GloBE Model Rules (Pijler 2)

Met ingang van 1 januari 2024 zal naar verwachting in Nederland de Wet minimumbelasting in werking zijn getreden en worden grote multinationale ondernemingen tot het indienen van een extra aangifte...

 De oordeelswijziging in de jaarrekening

In dit artikel introduceer ik het begrip oordeelswijziging. In de jaarrekening kennen we de begrippen stelselwijziging en schattingswijziging, maar dat oordeelsvorming ook volgtijdelijk kan wijzige...

 Reactie op "Toepassing van de Corporate Governance Code 2022 in overgangsjaar 2023"

Loes van Dijk[3] snijdt in haar artikel over de toepassing van de Corporate Governance Code 2022 ("Code 2022") in boekjaar 2023 vragen aan die wij ook vanuit de praktijk herkennen. We hebben haar a...

 Actualiteiten

1. Nationaal 1.1. Nederlandse wetgever aan zet nadat Europese Commissie grensbedragen voor toepassing omvangafhankelijke vrijstellingen in Jaarrekeningrichtlijn verhoogt In september 2023 heeft d...