Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2023 nr. 5/6

Verslag NeVer-bijeenkomst 3 oktober 2023

mr. drs. F.J. Webbink1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Sluiting van het Groningengasveld - hoe en hoe verder?

1. Opening

Martha Roggenkamp, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER), heet de aanwezigen welkom. Aanleiding voor de bijeenkomst is de sluiting van het Groningengasveld, per 1 oktober 2023. 

2. Juridisch kader 

De eerste twee sprekers zijn mrs. W. (Wilco) de Vreeze en B.R.J. (Binne-Jan) de Haan, beiden werkzaam bij het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). SodM is onderdeel van het Ministerie van EZK. SodM is adviseur, toezichthouder en handhaver. SodM heeft een cruciale rol in de Mijnbouwwet en houdt ook toezicht op de uitvoering van de wetgeving op het gebied van het omgevingsrecht en arbeidsomstandigheden. SodM staat onder leiding van de Inspecteur-generaal der Mijnen. 

 

De heer De Vreeze bijt het spits af. Hij gaat in op de situ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Sluiting van het Groningengasveld - hoe en hoe verder?

1. Opening

2. Juridisch kader 

3. Stabiliteit van het Groningenveld na sluiting

4. Parlementaire enquête Groningen

5. Afsluiting

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. drs. F.J. Webbink1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/17989

Verder in 2023 nr.5/6

 Voorwoord

Voorwoord   De sluiting van het Groningengasveld mag dan sinds 1 oktober 2023 een feit zijn. Het Groningengasveld zal niettemin nog menig juridische pen blijven beroeren en niet ophouden te ...

 Kanttekeningen bij het rapport van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Dit artikel gaat niet over schadeafhandeling en versterking. In paragraaf 1 wordt de instelling van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen beschreven. In paragraaf 2 worden bij ...

 Verslag NeVer-bijeenkomst 3 oktober 2023

Sluiting van het Groningengasveld - hoe en hoe verder? 1. Opening Martha Roggenkamp, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER), heet de aanwezigen welkom. Aanleiding voor d...

 Signaleringen

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevole...