Nederlands Tijdschrift voor Energierecht

2023 nr. 5/6

Redactie

Hoofdredactie

mr. M. de Rijke

Redactie

mr. I. Brinkman
mr. drs. J.E. Janssen
mr. A.A. Kleinhout
prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp
mr. drs. A. Waayer

Vaste medewerkers

mr. M. J.J. van Beuge
mr. F. Elskamp
mr. M.W.F. Oosterhuis
mr. B.M. Winters

Redactiesecretaris(sen)

mr. P. B. Gaasbeek

 

Inleiding

Voorwoord

mr. M. de Rijke

Voorwoord   De sluiting van het Groningengasveld mag dan sinds 1 oktober 2023 een feit zijn. Het Groningengasveld zal niettemin nog menig juridische pen blijven beroeren en niet ophouden te inspireren tot debatten. Zo blijkt ook uit deze NTE-aflevering. Het rapport "Groningers boven gas" dat de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen (Commissie) in februari 2023 heeft gepresenteerd geeft mr. Laurens Ford aanleiding tot een aantal kritische kanttekeningen. Die kanttekeningen betreffen zowel het door de Commissie gekozen perspecti... ...lees meer

Artikel

Kanttekeningen bij het rapport van de parlementaire enquêtecommissie aardgasw...

mr. drs. L.W.J. Ford1

Dit artikel gaat niet over schadeafhandeling en versterking. In paragraaf 1 wordt de instelling van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen beschreven. In paragraaf 2 worden bij het rapport van de commissie kanttekeningen geplaatstgeplaatst bij feiten over de samenwerking tussen de Staat en de oliemaatschappijen, die onderbelicht zijn gebleven. Tot slot wordt het artikel in paragraaf 3 afgesloten met nog enkele opmerkingen.  1. Wet op de parlementaire enquête 2008 In de Memorie van Toelichting bij het in 2005 aan de Tweede ... abonneren of dit artikel kopen.

Verslag NeVer-bijeenkomst 3 oktober 2023

mr. drs. F.J. Webbink1

Sluiting van het Groningengasveld - hoe en hoe verder? 1. Opening Martha Roggenkamp, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER), heet de aanwezigen welkom. Aanleiding voor de bijeenkomst is de sluiting van het Groningengasveld, per 1 oktober 2023.  2. Juridisch kader  De eerste twee sprekers zijn mrs. W. (Wilco) de Vreeze en B.R.J. (Binne-Jan) de Haan, beiden werkzaam bij het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). SodM is onderdee... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Jurisprudentie

mr. I. Brinkman, mr. A.F. Mancosu, L.A.I. Franssen en J.W. Heller

Deze rubriek bestrijkt de periode september – oktober 2023. De rubriek bevat evenwel ook uitspraken die vóór die periode gewezen zijn, maar niet eerder gepubliceerd dan wel gesignaleerd zijn. NTE 2023/114 22 februari 2023 ECLI:NL:RBGEL:2023:5776 inzake eiser in conventie en verweerder in reconventie en [gevoegde partij] tegen Jachthaven Maasbommel B.V. Jachthaven Maasbommel exploiteert het recreatiepark de Gouden Kust te Maasbommel dat 46 semidrijvende bungalows omvat. Op 19 december 2003 heeft Jachthave... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

mr. A.A. Kleinhout1

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zullen leiden.  Europa Regelgeving Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1773 van de Commissie van 17 augustus 2023 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) 2023/956 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft rapportageverplichtingen voor de toepassing van het mechanisme voor koolstofgrenscorrectie tijdens d... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Signaleringen

mr. Y.A. Chan, mr. M.W.F. Oosterhuis, Dr. D.G. Tempelman L.LM, mr. B.M. Winters, mr. C.L. Klapwijk en prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp1

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties voor documenten die in deze rubriek opgenomen kunnen worden. Nederland Overheden en overheidsadviesorganen Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties   Voorkeursvolgorde ontwikkeling zonne-energie In een Kamerbrief van 26 oktober 2023 heeft demissionair Minister van Binnenlandse Zaken... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS