Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2024 nr. 1

Het huurrecht van schoolgebouwen: een (school)vak apart

mr. V.G.J. Boumans1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Voor het verhuren en ingebruikgeven van schoolgebouwen (gebouwen waarin een school is gevestigd) geldt niet één van de huurrechtregimes van boek 7 BW, maar gelden aparte regels op basis van de onderwijswetgeving. Deze regels wijken dusdanig af van het reguliere huurrechtregime dat het voor zowel de verhurende als de hurende partij van (delen van) schoolgebouwen van belang is om deze regels in het vizier te hebben. Veelal zal immers gelden dat contractuele afspraken die niet in lijn zijn met de onderwijswetgeving nietig zijn. In deze bijdrage ga ik dieper in op de huurrechtelijke regels bij de verhuur en ingebruikgeving van schoolgebouwen en op de (schaarse) beschikbare rechtspraak over de aan- en verhuur van schoolgebouwen. In het kader van dit artikel zal ik drie onderwijswettelijke regimes onder de loep nemen. Het betreft hier de Wet op het Primair Onderwijs (hierna: WPO), de Wet op het Voortgezet Onderwijs 2020 (hierna: WVO) en de Wet op de expertisecentra (hierna: WE), die on...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. De huurwetgeving ten aanzien van schoolgebouwen

2. Toepasselijkheid van het huurrecht bij de verhuur van schoolgebouwen

3. De rechtspraak over de verhuur van schoolgebouwen

4. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. V.G.J. Boumans1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/17995

Verder in 2024 nr.1

 Voorwoord

In dit nieuwe jaar brengen wij u in ons tijdschrift uiteraard weer artikelen en annotaties voor de nodige verdieping inzake huurrecht bedrijfsruimte. Zoals u van ons gewend bent, maken wij daarbij ...

 Aspecten in huurovereenkomsten voor distributiecentra

In deze bijdrage behandelen de auteurs diverse onderwerpen die aan de orde komen bij de verhuur en aanhuur van distributiecentra. Hierbij wordt ingegaan op de fase voordat de huurovereenkomst aanva...

 Het huurrecht van schoolgebouwen: een (school)vak apart

Voor het verhuren en ingebruikgeven van schoolgebouwen (gebouwen waarin een school is gevestigd) geldt niet één van de huurrechtregimes van boek 7 BW, maar gelden aparte regels op basis van de onde...

 Goed beslagen ten ijs komen, want gelijk hebben betekent nog niet gelijk krijgen

Wie in huurzaken procedeert dient zich te realiseren dat de uitkomst van de procedure niet alleen wordt bepaald door de formele huurrechtelijke situatie, maar ook door feitelijke procedurele punten...

 Signaleringen

Boeken Red, Huurrecht 2024, Ars Aequi Libri POD (ISBN: 9789493333123). Publicaties in tijdschriften D.E. Burgers, ``Over algemene voorwaarden en de sterkte van reflexwerking van de grijze en zwa...