Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2024 nr. 1

Goed beslagen ten ijs komen, want gelijk hebben betekent nog niet gelijk krijgen

prof. mr. A.W. Jongbloed1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Wie in huurzaken procedeert dient zich te realiseren dat de uitkomst van de procedure niet alleen wordt bepaald door de formele huurrechtelijke situatie, maar ook door feitelijke procedurele punten. Het zijn soms de kleine dingen die het doen en de uitkomst van een procedure beïnvloeden. Neem het geval dat de huurovereenkomst wegens wanbetaling is ontbonden en er een tweede kans overeenkomst is gesloten. Is dat een huurovereenkomst of een gebruiksovereenkomst?  Vzr. Rotterdam oordeelde op 25 januari 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:505 , in een te beslechten geschil dat een nieuwe huurovereenkomst met ingang van 1 juli 2022 tot stand was gekomen, omdat verhuurder HW Wonen betrokkene een brief had gestuurd over een automatische huurverhoging per 1 juli 2022. De kantonrechter kwam tot dit oordeel omdat HW Wonen kennelijk niet langer de gebruiksvergoeding inde (waarbij geen recht op de gebruikelijke verhoging per 1 juli bestaat), maar een bedrag waarop de gebruikelijke huurverhoging werd toe...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Eén (kanton)rechter of een meervoudige kamer?

2. Maak duidelijk welk soort overeenkomst het betreft

3. Stel- en bewijsaandraagplicht

4. Wilsgebreken en -ontbreken

5. Kort geding of provisionele eis

6. Redelijkheid en billijkheid

7. In welke hoedanig is ondertekend

8. Kunnen andere uitspraken of bepalingen naar analogie worden toegepast?

9. Herhaalde procedures

10. Een forse betalingsachterstand leidt niet per definitie tot ontbinding

11. Geen machtiging om zelf te ontruimen

12. Afrondend

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. mr. A.W. Jongbloed1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/17996

Verder in 2024 nr.1

 Voorwoord

In dit nieuwe jaar brengen wij u in ons tijdschrift uiteraard weer artikelen en annotaties voor de nodige verdieping inzake huurrecht bedrijfsruimte. Zoals u van ons gewend bent, maken wij daarbij ...

 Aspecten in huurovereenkomsten voor distributiecentra

In deze bijdrage behandelen de auteurs diverse onderwerpen die aan de orde komen bij de verhuur en aanhuur van distributiecentra. Hierbij wordt ingegaan op de fase voordat de huurovereenkomst aanva...

 Het huurrecht van schoolgebouwen: een (school)vak apart

Voor het verhuren en ingebruikgeven van schoolgebouwen (gebouwen waarin een school is gevestigd) geldt niet één van de huurrechtregimes van boek 7 BW, maar gelden aparte regels op basis van de onde...

 Goed beslagen ten ijs komen, want gelijk hebben betekent nog niet gelijk krijgen

Wie in huurzaken procedeert dient zich te realiseren dat de uitkomst van de procedure niet alleen wordt bepaald door de formele huurrechtelijke situatie, maar ook door feitelijke procedurele punten...

 Signaleringen

Boeken Red, Huurrecht 2024, Ars Aequi Libri POD (ISBN: 9789493333123). Publicaties in tijdschriften D.E. Burgers, ``Over algemene voorwaarden en de sterkte van reflexwerking van de grijze en zwa...