Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte

2024 nr. 1

Redactie

Hoofdredactie

mr. K.M. Verdurmen

Redactie

mr. N. Amiel
mr. B.N. Cammelbeeck
mr. A. de Fouw
prof. mr. A.W. Jongbloed
mr. S. van der Kamp
mr. K. Keij
mr. I.C.K. Mol
mr. J.R.M. Nelen
mr. M. van Schie
M. Sloot

Vaste medewerkers

mr. V.G.F. Boumans
mr. J. le Clercq
mr. K.J.M. Corten
mr. M. Davelaar
mr. I. Hofhuis
mr. L. Kruitwagen
mr. C. Otte
mr. A.A.L. Oving
mr. M. Schröer
B. Ziermans MSc. MRICS

Redactiesecretaris(sen)

mr. A. de Fouw

 

Inleiding

Voorwoord

mr. K.M. Verdurmen1

In dit nieuwe jaar brengen wij u in ons tijdschrift uiteraard weer artikelen en annotaties voor de nodige verdieping inzake huurrecht bedrijfsruimte. Zoals u van ons gewend bent, maken wij daarbij ook regelmatig uitstapjes naar andere rechtsgebieden die daarmee belangrijke raakvlakken hebben. En soms interviewen wij  gezaghebbende personen die actief zijn in dit rechtsgebied. Graag attendeer ik u erop dat u bij een abonnement op ons tijdschrift ook gebruik kunt maken van Selectie & Essentie Huurrecht Bedrijfsruimte. Dat is een digitale informatiebron die u op tweewekelijkse basi... ...lees meer

Artikel

Aspecten in huurovereenkomsten voor distributiecentra

mr. C.E. Martens en mr. A.P. IJkelenstam1

In deze bijdrage behandelen de auteurs diverse onderwerpen die aan de orde komen bij de verhuur en aanhuur van distributiecentra. Hierbij wordt ingegaan op de fase voordat de huurovereenkomst aanvangt, maar ook de exploitatiefase zelf. Zowel huurrechtelijke als bestuursrechtelijke aspecten worden beschreven. 1. Inleiding Nederland is de afgelopen jaren ontwikkeld tot een toonaangevend distributieland. Vooral de gebieden in zuidelijk Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, zuidelijk Gelderland en Noord-Limburg laten grote groei van distributiecentra zien. ... abonneren of dit artikel kopen.

Het huurrecht van schoolgebouwen: een (school)vak apart

mr. V.G.J. Boumans1

Voor het verhuren en ingebruikgeven van schoolgebouwen (gebouwen waarin een school is gevestigd) geldt niet één van de huurrechtregimes van boek 7 BW, maar gelden aparte regels op basis van de onderwijswetgeving. Deze regels wijken dusdanig af van het reguliere huurrechtregime dat het voor zowel de verhurende als de hurende partij van (delen van) schoolgebouwen van belang is om deze regels in het vizier te hebben. Veelal zal immers gelden dat contractuele afspraken die niet in lijn zijn met de onderwijswetgeving nietig zijn. In deze bijdrage ga ik dieper in op de huurrechtelijke regels b... abonneren of dit artikel kopen.

Goed beslagen ten ijs komen, want gelijk hebben betekent nog niet gelijk krijgen

prof. mr. A.W. Jongbloed1

Wie in huurzaken procedeert dient zich te realiseren dat de uitkomst van de procedure niet alleen wordt bepaald door de formele huurrechtelijke situatie, maar ook door feitelijke procedurele punten. Het zijn soms de kleine dingen die het doen en de uitkomst van een procedure beïnvloeden. Neem het geval dat de huurovereenkomst wegens wanbetaling is ontbonden en er een tweede kans overeenkomst is gesloten. Is dat een huurovereenkomst of een gebruiksovereenkomst?  Vzr. Rotterdam oordeelde op 25 januari 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:505 , in een te beslechten geschil dat een nieuwe huurovereenkoms... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Overig

Signaleringen

mr. C. Otte1

Boeken Red, Huurrecht 2024, Ars Aequi Libri POD (ISBN: 9789493333123). Publicaties in tijdschriften D.E. Burgers, ``Over algemene voorwaarden en de sterkte van reflexwerking van de grijze en zwarte lijst", Bb 2023/66.   P.A.J. Huijbregts, ``Huur en asbest", HIP 2023/115.   K. Bol, ``Standaardclausules in huurovereenkomsten: voorkeursrecht van huur", HIP 2023/117.   H.J.B. van Nieuwenhuizen, I.J.M.I. Souren, ``Prejudiciële vragen inzake oneerlijke huurverhogi... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS